Archiwum Polskiego Performansu

Opis pochodzi ze strony Filmoteki Muzeum

Artysta wyjaśnia kontekst swojej pracy:

Wideo-performance wykonany w Muzeum Sztuki, gdzie kontekstem działania była kolekcja wideo eksperymentalnego. Praca jest ironiczną polemiką z konwencją i strategiami performerów, a tytuł został ironicznie zaczerpnięty z tatuaża na ciele pozującego chłopaka.