Archiwum Polskiego Performansu

Opis pochodzi ze strony Filmoteki Muzeum

Ćwiczenia wyzwalające Marka Janiaka to rejestracja krótkich działań dokamerowych, polegających na bezsensownych zmaganiach, często wykraczających poza możliwości ludzkiego ciała i wykorzystanej materii. Janiak wykonywał je bez wcześniejszego przygotowania, wliczając w realizację ryzyko porażki. Jego Ćwiczenia, nagrywane przez Zbigniewa Liberę, doskonale wpisują się w głoszoną przez grupę Łódź Kaliska ideę Sztuki Żenującej. To pojęcie artyści związani z grupą (m.in. Janiak) wprowadzili podczas pleneru w Osiekach w 1981 roku. Wywoływanie uczucia zażenowania, zagubienia i niepewności co do statusu, wartości i znaczenia ich realizacji było próbą wyzwolenia się z ich zdaniem skostniałych form neoawangardy.

Opis na podstawie: Ukryta dekada. Polska sztuka wideo 1985-1995 / The Hidden Decade. Polish Video Art 1985-1995, red. P. Krajewski, V. Kutlubasis-Krajewska, Wrocław 2010.
 

(AK)