Archiwum Eustachego Kossakowskiego

Archiwum Eustachego Kossakowskiego składa się z 150 000 negatywów i 20 000 slajdów. Ten bezcenny zbiór prac fotografa, pracującego w Polsce i we Francji, można podzielić na kilka kategorii. Pierwsza grupa to prace z okresu, kiedy Kossakowski był współpracownikiem takich pism jak „Stolica” czy „Polska” i specjalizował się w fotografii reportażowej. Druga część to bezcenna dla Muzeum dokumentacja życia artystycznego w Polsce lat 60. i 70., zwłaszcza dokumentacje spektakli Tadeusza Kantora i Jerzego Grotowskiego, działalności Galerii Foksal czy Krzywe Koło.

Ponadto archiwum zawiera artystyczne prace Eustachego Kossakowskiego o charakterze konceptualnym, jak na przykład 6 metrów przed Paryżem (1970) czy późniejsze, bardziej metafizyczne Światła w Chartres (1983-90).

Projekt zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wszelkie prawa zastrzeżone © Anka Ptaszkowska.