Wiek XX: między negacją a substrakcją
Archiwum i utopia w XX wieku

  • Wiek XX: między negacją a substrakcją

W trakcie najbliższego wykładu skupimy się na dwóch książkach kreujących całościową, filozoficzną wizję dwudziestego wieku. Są nimi Obiekt wieku [L’objet du siècle] Gerarda Wajcmana oraz Wiek [Le siècle] Alaina Badiou.

Punktem wyjścia obu tych prac jest psychoanaliza Jacques’a Lacana wykorzystana do analizy wydarzeń politycznych oraz rewolucji artystycznych ubiegłego stulecia. Według Wajcmana wiek XX krąży wokół idei negacji i nieobecności, a jego centralnym wydarzeniem jest Shoah. Dla Badiou z kolei ubiegłe stulecie to teren dominacji „pasji realnego”, rewolucyjnego zapału i bezwzględnego poszukiwania nowości „tu i teraz”.

Wiek dwudziesty poszukiwał, bezskutecznie, nie tyle odpowiedzi na nieobecność, ile własnej figury substrakcji. W trakcie wykładu będziemy porównywali te dwie koncepcje nie tylko na poziomie filozoficznych analiz, ale także interpretacji sztandarowych postaci sztuki XX wieku: Malewicza i Duchampa, a także Alfredo Jaara.

Zobacz także:

Inne archiwalne wydarzenia z tego cyklu:

18:00 Wykład Utopia po końcu utopii Archiwum i utopia w XX wieku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
18:00 Wykład Pojęcia archiwumArchiwum i utopia w XX wieku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
18:00 Wykład Ideologiczny antyk I: Archeologia porażkiArchiwum i utopia w XX wieku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
18:00 Wykład Wydarzenie, historia, obrazArchiwum i utopia w XX wieku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
18:00 Wykład Pomniki chwil radykalnychArchiwum i utopia w XX wieku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
18:00 Wykład Utopia LuduArchiwum i utopia w XX wieku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
18:00 Wykład Życie pośmiertne LuduArchiwum i utopia w XX wieku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa