Opowieści bródnowskie
Spotkanie wokół prac Moniki Sosnowskiej i Katarzyny Przezwańskiej

  • Opowieści bródnowskie
    Monika Sosnowska, "Krata", Park Rzeźby na Bródnie

W każdą wakacyjną sobotę od godziny 16:00 przy Domku Herbacianym w Parku Rzeźby na Bródnie będą odbywały się spotkania na temat sztuki nowoczesnej pod wspólną nazwą „Opowieści bródnowskie”.

„Krata” Moniki Sosnowskiej powstała w odniesieniu do lokalnej, polskiej tradycji rzeźby w przestrzeni publicznej (metaloplastyka, spawane struktury na placach zabaw i ogrodach etc.), co jest konsekwencją zainteresowań artystki modernistycznym dziedzictwem, ale także budowlanymi pomyłkami i amatorskim, oddolnym kształtowaniem przestrzeni wspólnej i prywatnej przez mieszkańców osiedli z wielkiej płyty. Rzeźba Sosnowskiej to zainstalowana bezpośrednio na ziemi kula „ulepiona” z ornamentalnie ukształtowanych prętów zbrojeniowych. Powstała jako rezultat obserwacji kształtów i wzorów krat montowanych przez mieszkańców Bródna, które zabezpieczają mieszkania na parterze, kioski i sklepy przed włamaniem.

Praca Katarzyny Przezwańskiej - „Interwencje malarskie” - wykorzystuje „naturalne” fenomeny tego miejsca, zwracając uwagę na zużycie budowlanych materiałów, jak i wykorzystując znalezione obiekty o właściwościach rzeźbiarskich. Abstrakcyjne malarstwo pojawia się w relacji do pęknięć w chodnikach, ścieżek z betonowych płyt, ubytków w asfalcie oraz zastanej infrastruktury parkowej: donic, zbiorników wodnych, ławek. Powstające pod gołym niebem obrazy podkreślają egzotykę parku w centrum blokowiska. Kolory użyte przez artystkę zapożyczone są najczęściej z fasad okolicznych bloków mieszkalnych, pojawiają się też „obce” jaskrawe róże czy błękity.

Spotkanie poprowadzi Karolina Żyniewicz - artystka, współpracuje z działem edukacji Muzeum.

Zobacz także: