Ion Grigorescu. W ciele ofiary

Ion Grigorescu urodził się w 1945 roku w Bukareszcie, odebrał wykształcenie jako malarz. Był jednym z pierwszych rumuńskich konceptualistów, „piewców antysztuki”, postulujących radykalne scalenie działalności artystycznej z życiem codziennym.

Książka Ion Grigorescu. W ciele ofiary to próba odczytania twórczości jednego z najbardziej charyzmatycznych i oryginalnych artystów z byłego bloku wschodniego, który do 1989 roku tworzył we względnej izolacji, a którego sztuka obecnie może być rozpatrywana w odniesieniu do podobnych postaw w innych rejonach świata.

Książka „Ion Grigorescu. W ciele ofiary” jest pokłosiem wystawy przygotowanej w 2009 roku przez Kathrin Rhomberg i zespół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie; była ona wynikiem dwuletnich badań prowadzonych w archiwach artysty. Jednym z zadań Muzeum i wydawanych przez nas publikacji jest bowiem docieranie do materiałów zgromadzonych w pracowniach artystów z naszego regionu, ich archiwizacja, badanie, upowszechnianie i włączanie do międzynarodowego dyskursu krytycznego.

Badania nad interpretacją twórczości Iona Grigorescu, rozpoczęte w trakcie przygotowań do wystawy, zostały uzupełnione napisanymi dla nas tekstami znakomitych krytyków: Cosmina Costinaşa, Georga Schöllhammera, Jana Verwoerta i Magdy Radu, którzy zaproponowali nowe sposoby rozumienia jego dzieła.

Ważną częścią książki jest bogaty zbiór ilustracji. Wzajemnie przenikające się i równolegle eksplorowane wątki twórczości Iona Grigorescu prezentujemy w pięciu odsłonach:

  1. Współczesność widziana poprzez przemiany urbanistyczne.
  2. Komentarze polityczne
  3. Życie rodzinne i codzienne rytuały.
  4. Eksperymenty formalne.
  5. Sny i psychoanaliza. Poza pracami Iona Grigorescu publikujemy fragmenty jego dziennika.

Bilety

..3CZW3  Kup bilet
..2CZW2  Kup bilet
..hWTh  Kup bilet

Zobacz także: