Kierowniczko, kierowniku
Gdzie jesteś?

 • Kierowniczko, kierowniku
  Fabryka obrabiarek, fotografia z archiwum Eustachego Kossakowskiego, © Anka Ptaszkowska

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko: Kierownik/Kierowniczka Działu Operacyjnego

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków

1. Zarządzanie pracą zespołu Działu.

2. Opracowanie planu dla bieżącej działalności operacyjnej Muzeum oraz aktywny udział w jego realizacji, wdrażaniu usprawnień i optymalizacji kosztów.

3. Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami Muzuem oraz nadzór nad:

 • pracą kancelarii, recepcji i archiwum Muzeum,
 • prawidłowym obiegiem dokumentów,
 • zaopatrzeniem w materiały biurowe i wyposażeniem pomieszczeń,
 • dostawcami mediów i pracą obsługujących Muzeum firm usługowych, w celu zapewnienia logistyki i sprawnego funkcjonowania Muzeum (media, sprzątanie, ochrona, naprawy, remonty, serwis IT, obsługa prawna, transporty, druki, itp.),
 • stanem technicznym pomieszczeń i urządzeń, sieci i instalacji,
 • zagadnieniami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej,
 • gospodarką magazynową i środkami trwałymi oraz wynajmem powierzchni.

4. planowanie i prowadzenie pełnej dokumentacji i postępowań o zamówienia publiczne oraz bieżące monitorowanie finansowe.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe – preferowane: techniczne, administracja lub zarządzanie - mile widziane uprawnienia do zarządzania nieruchomościami.
 • Doświadczenie w obszarze zarządzania na podobnym stanowisku – minimum 3 lata.
 • Samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej i innych, inicjatywa w podejmowaniu usprawnień.
 • Bardzo dobra znajmość pakietu MS Office, w tym szczególnie Excel.
 • Dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie.
 • Praktyczna znajomość przepisów prawa budowlanego, ustawy o zamówieniach publicznych, prawa administracyjnego

Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@artmuseum.pl do dnia 22 maja 2017 roku. W tytule wiadomości proszę podać Kierownik/Kierowniczka Działu Operacyjnego

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji kandydatami i kandydatkami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie”.

Zobacz także: