And Warren Niesłuchowski was there
Książka i wystawa poświęcone naszemu przyjacielowi

  • And Warren Niesłuchowski was there

Książka i wystawa poświęcone naszemu przyjacielowi

Redaktorzy i organizatorzy: Joanna Warsza i Sina Najafi

Wystawa: Cabinet Berlin, 11 października–14 listopada 2020
Książka wydana wspólnym staraniem Cabinet Books, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Fundacji Galerii Foksal

And Warren Niesłuchowski was there
Ontological nomad, guest, host, ghost

Warren Niesłuchowski zmarł dokładnie rok temu, 17 czerwca 2019. Był on jednym z najbardziej ekscentrycznych, charyzmatycznych i dyskretnych obywateli świata i świata sztuki, ontologicznym wagabundą, tłumaczem-poliglotą, samoukiem i erudytą, uważnym towarzyszem artystów, networkerem bez statusu, chodzącą bibliografią i przypadkowym świadkiem ważnych wydarzeń.

Urodził się jako Jerzy Niesłuchowski w obozie pracy w Altstadt w Niemczech w 1946 roku. Pięć lat później rodzina wyruszyła statkiem do USA i osiadła w stanie Massachusetts. Imię Warren pojawiło się po tym, jak pewien życzliwy Anglik pożyczył mu brytyjski paszport, do którego Jerzy wkleił swoje zdjęcie. Warren zdezerterował wówczas, w 1969 roku, ze Stanów do Paryża, unikając służby w armii amerykańskiej w Wietnamie i wyruszając z legendarnym teatrem Bread and Puppet na Bliski Wschód. Tułaczka, przesiedlenie i podróż były jedynymi stałymi w jego bardzo płynnym życiu.

Warren był człowiekiem ontologicznie bezdomnym. Bezdomnym z urodzenia, ale też z wyboru. W 2003 roku porzucił mieszkanie w Nowym Jorku i przez kolejnych szesnaście lat żył jako gość innych po dwóch stronach Atlantyku, w poszukiwaniu, jak mówił, wyimaginowanej adopcji.

Podstawą wystawy i publikacji będzie wybór bogatej korespondencji mejlowej Warrena z ostatniego okresu jego nieustającej podróży, przedstawiający go jako niezwykłego towarzysza innych. Jego listy są pełne erudycji, ciepła, językowej finezji, ale też praktykaliów dotyczących zakwaterowania, podroży i konieczności znalezienia kolejnego locum. Oddają doświadczenie bezdomności, testowania koncepcji gościnności, a także wchodzenia w rolę gospodarza w czyimś imieniu. Z tej korespondencji wyłania się obraz kogoś, kto udowadniał, że radykalne, transkulturowe i transnarodowe połączenie sztuki i życia jest możliwe.

Korespondencji użyczyli:

Adam Szymczyk
Agnieszka Taborska i Marcin Giżycki
Alexander Nagel
Amanda Trager i Erik Moskowitz
Andrzej Przywara
Bettina Funcke
Bruno Pajaczkowski
Carol Szymanski i Barry Schwabsky
Chloe Piene
Claire Pajaczkowska i Barry Curtis
Dominik Lejman
Elka Krajewska
Jackie Pine i Andre Mirabelli
Jeff Preiss
Jennifer Croft
Joan Jonas
Joanna Klass
Joanna Mytkowska
Joanna Warsza
Kasia Korczak i Payam Sharifi
Katarzyna Szotkowska-Beylin
Katy Bentall
Krzysztof Wodiczko
Lisa Blas i Thierry de Duve
Mary Niesłuchowska
Michael Taussig
Milada Ślizińska
Raymond Pettibon
Rebecca Quaytman
Richard Wentworth
Roger Malbert
Seton Smith
Simon Leung
Sina Najafi
Yvette Mattern
Zuzanna Janin
(i inni)

Redaktorka prowadząca: Joanna Szulc
Projekt graficzny: Józefina Chętko

Zobacz także: