Muzeum

Przy Muzeum działa Rada Muzeum powoływana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

10 czerwca 2015 roku Minister Małgorzata Omilanowska powołała nowy skład Rady na kadencję 2015-2019. W skład Rady obecnie wchodzą:

 • prof. dr Mirosław Bałka
 • dr hab. Waldemar Baraniewski 
 • Jarosław Jóźwiak
 • Mariusz Knorowski
 • Grażyna Kulczyk
 • Ewa Dorota Malinowska-Grupińska
 • Krzysztof Nowakowski
 • Anda Rottenberg 
 • Adam Szymczyk
 • prof. dr hab. Andrzej Turowski 
 • Jacek Wojciechowicz 

Dyrektorem Muzeum od 6 czerwca 2007 r. jest Joanna Mytkowska.