Filmoteka Muzeum

Obszar Wspólny, Obszar Własny to zadanie realizowane od lat 80-tych w pracowni Grzegorza Kowalskiego na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uczestniczą w nim na równych prawach studenci i pedagodzy, tworząc w przestrzeni pracowni sytuację wzajemnej komunikacji. Używają w niej jedynie języka pozawerbalnego – form wizualnych, znaków i gestów. Każdy z uczestników na początku posiada pewien określony „obszar własny”, indywidualną przestrzeń lub pozycję wyjściową, z której wkracza w „obszar wspólny”, przestrzeń wzajemnych interakcji. Ruch każdego uczestnika może spotkać się ze spontaniczną odpowiedzią innego. „OWOW zwraca uwagę studentów na komunikatywną jakość sztuki, uwrażliwia na obecność odbiorców”, pisał Karol Sienkiewicz. „Ale też pokazuje na rolę gestów o mniejszym ładunku znaczeniowym, które służą podtrzymaniu procesu porozumiewania się. Porozumiewanie się jest więc uznane za wartość samą w sobie, tworzy więzi społeczne”.

Przeprowadzony w roku akademickim 1992/1993 OWOW VIII był pierwszą realizacją zadania utrwaloną na taśmie filmowej. Wyjściową sytuację tworzyła ustawiona w pracowni drewniana skrzynia, wewnątrz której leżał nagi model, Mariusz Maciejewski. „W Akademii jest coś w rodzaju podrzędności modela”, tłumaczył Grzegorz Kowalski. „Traktuje się go przedmiotowo – jako ciało, jako fizyczność. Ta relacja podrzędności, nieodłączna dla systemu akademickiego, tutaj też miała pewien sens”. Uprzedmiotowione ciało stało się trupem – na nim przeprowadzano działania i z nim wchodzono w interakcję. Model-trup, będąc początkowo tylko przedmiotem działań artystycznych (Monika Zielińska siała na jego łonie rzeżuchę, Jan Kubicki golił go, Grzegorz Matusiak dzielił jego ciało liniami na fragmenty, Artur Żmijewski wprowadzał w ruch na specjalnej konstrukcji z siatki), odzyskiwał stopniowo swoją podmiotowość (Monika Leczew usiadła z nim w wypełnionej wodą skrzyni). Realizację kończyła uczta-misterium na odwróconej skrzyni, prowadzona przez Grzegorza Kowalskiego i Romana Woźniaka.

Opis na podstawie: Obszar Wspólny, Obszar Własny/Common Space, Individual Space, red. K. Sienkiewicz, Warszawa 2011.
 

(AK)

Rok powstania: 1993
Czas trwania: 20'41"
Język: polski
Oryginalne media: BETA SP

© kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

PROGRAMY FILMOWE Z TĄ PRACĄ