Filmoteka Muzeum

A Game Adama Janischa – najmłodszego reprezentanta słynnej Kowalni (pracowni prof. Grzegorza Kowalskiego na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych) i absolwenta programu fabularnego Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy – to zapis sytuacji zaaranżowanej przez Artura Żmijewskiego podczas pleneru w Dłużewie w 2008 roku. W tytułowej grze bierze udział grupa „Polaków”, składająca się ze studentów warszawskiej Akademii, i „Niemców” – mieszkających w Berlinie artystów różnych narodowości (wśród nich jest także Żmijewski). Jedyną zasadą, podobnie jak w wielu zadaniach Kowalni, jest komunikacja pozawerbalna. Żmijewski stwarza sytuację, w której wśród uczestników pojawią się agresja, wojenne aluzje i gesty, poczucie zagrożenia oraz zniewolenia. Gra trwa pięć dni i składa się z ośmiu sesji. Jednak dyskomfort, jaki powoduje wśród niektórych uczestników sprawia, że zostaje ona przerwana. Janisch wykorzystuje metodę jednoczesnego ukazania trzech kadrów i prezentuje sytuację z kilku punktów widzenia. Wprowadza w ten sposób zmianę perspektyw oraz przesunięcia czasowe, które mogą zarówno zaburzyć percepcję widza, jak i ją wzbogacić.
 

(KA)

Rok powstania: 2008
Czas trwania: 37'45''
Język: angielski
Oryginalne media: DigiBeta

© Adam Janisch

Data nabycia: 17.01.2012
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt