Filmoteka Muzeum

Akademia Ruchu, która powstała w 1971 roku z inicjatywy Wojciecha Krukowskiego, dążyła do zmodyfikowania języka teatru, zdominowanego wówczas przez Kantora i Grotowskiego. Jednym ze sposobów realizacji tego dążenia było otwarcie się na różne rodzaje komunikacji, m.in. ruch i zachowania. Do tych ostatnich odwołują się Inne tańce – 16 krótkich akcji prezentowanych początkowo w przestrzeni miasta, a w 1982 roku pokazanych w formie spektaklu na scenie Malarni teatru Studio. Niepowiązane linearną narracją akcje („tańce”) odwoływały się do stereotypowych, codziennych zachowań, ujawniając „przejawy psychozy grup społecznych w Polsce lat 80.”. Rytm zachowań aktorów wyznaczało pole akcji (wielki kwadrat płótna). Neurotycznym gestom towarzyszyła muzyka – utwory Brygady Kryzys i efemerycznej grupy Białe Wulkany. Punk, do którego Akademia Ruchu odwoływała się również w English lesson, stał się w spektaklach Akademii ważnym elementem formalnym, będącym szczególną reakcją na stan wojenny.

Opis na podstawie: Akademia Ruchu. Miasto. Pole akcji, red. M. Borkowska, Warszawa 2006; Precz z alfonsami sztuki, kat. wystawy, GPW Warszawa, 2009.
 

(AK)

Rok powstania: 1982
Czas trwania: 53'29''
Język: angielski
Oryginalne media: 16 mm

© Stowarzyszenie Przyjaciół Akademii Ruchu

Data nabycia: 24.04.2012
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt

PRACE TYCH ARTYSTÓW W KOLEKCJI