Wylinka
Spektakl Marii Stokłosy

„Wylinka” - tytuł najnowszego spektaklu Marii Stokłosy - to zewnętrzna część powłoki ciała niektórych zwierząt zrzucana przy linieniu.

Materią spektaklu „Wylinka” jest relacja pomiędzy trójką performerów – sposób, w jaki są razem. A także relacja pomiędzy nimi a folią, której obecność urasta do roli jednego z bohaterów spektaklu. Jej obecność łączy performerów, wyznacza zadania. Dzięki niej mogą przeżyć doświadczenie posiadania wspólnej skóry. Ostatecznie tę funkcję przejmuje ruch, pozwalając zacierać granice między tym, co wewnętrzne, a tym, co na zewnątrz. To on tworzy wspólnotę tempa i kształtu.

Dokumentacja fotograficzna:

Zobacz także: