Dokumentacja

Oskar Hansen - Otwieranie modernizmu

OSKAR HANSEN - OTWIERANIE MODERNIZMU to pierwsza międzynarodowa konferencja na temat twórczości Oskara Hansena (1922-2005), architekta, artysty i dydaktyka, związanego z kluczowym dla architektury powojennego modernizmu środowiskiem Team 10.

Gromadząc znakomitych badaczy historii sztuki i architektury, konferencja pozwoli przyjrzeć się na nowo wybranym aspektom działalności Hansena: usytuować jego twórczość w relacji do działalności innych architektów z Europy Środkowo-Wschodniej związanych z Team 10, przeanalizować relację jego projektów urbanistycznych do realiów socjalistycznego państwa, poddać dyskusji projekty łączące architekturę i media oraz, badając jego działalność dydaktyczną na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, postawić pytanie o istnienie tzw. tradycji hansenowskiej w sztukach wizualnych.