Nagroda Filmowa 2013

  • Nagroda Filmowa 2013

Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie we współpracy ze Szkołą Wajdy ogłaszają trzecią edycję Nagrody Filmowej w wysokości 500.000 PLN na produkcję filmu fabularnego dla artysty poruszającego się pomiędzy sztukami wizualnymi a kinematografią.

Nagroda ma na celu promocję kina eksperymentalnego, artystycznego, radykalnie zrywającego z konwencjonalnymi rozwiązaniami narracyjnymi oraz utartymi sposobami konstruowania formy filmowej. Zamierza promować innowacyjność formalną łączoną harmonijnie z radykalną artystyczną wyobraźnią i inteligencją. Poprzez wspomaganie produkcji radykalnie nowych, artystyczno-filmowych form wyrazu, kino polskie może ulec znaczącej estetycznej odnowie oraz oryginalnie zaistnieć na światowej mapie kinematograficznej.

Nagroda Filmowa PISF i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie we współpracy ze Szkołą Wajdy ma na celu wspieranie produkcji filmów w oryginalny sposób kontynuujących najciekawsze eksperymenty formalne polskiego kina autorstwa Jerzego Skolimowskiego, Grzegorza Królikiewicza, Wojciecha Wiszniewskiego oraz Stefana Themersona. Nagroda będzie wspierać dzieła, które podobnie jak filmy wymienionych reżyserów, wynikają z permanentnego konfrontowania estetyk, wiedzy i rozwiązań formalnych oferowanych przez sztukę współczesną i kinematografię.

Powołana przez PISF i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie we współpracy ze Szkołą Wajdy Nagroda Filmowa powstaje w reakcji na pewien niezwykle aktualny i oryginalny fenomen kultury, polegający na tworzeniu przez artystów z pola sztuk wizualnych, filmów skierowanych do obiegu kinematograficznego. Ten intensywny zwrot od produkcji filmów jedynie do galerii i muzeów oraz nasilający się dialog artystów zajmujących się sztuką współczesną z artystami z pola profesjonalnego filmu, daje szansę na zaistnienie w Polsce niezwykle interesującej i oryginalnej odmiany rodzimego kina autorskiego.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie będzie współproducentem nagrodzonych projektów, jak również będzie je włączać do własnej kolekcji dzieł sztuki współczesnej. Pierwszym laureatem Nagrody Filmowej został w 2011 roku Zbigniew Libera. W 2012 laureatką została Anna Molska.

Termin nadsyłania propozycji konkursowych mija 30 lipca 2013 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 września 2013 r.
 

Zobacz także: