Nagroda Filmowa 2012

  • Nagroda Filmowa 2012

Laureatką drugiej edycji Nagrody Filmowej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, we współpracy ze Szkołą Wajdy oraz Canal +, została Anna Molska ze swoim projektem „Mutantki”.

Członkowie Jury zgodnie podkreślali wysoki poziom nadesłanych projektów. Zwracali uwagę również na fakt, iż po raz pierwszy w konkursie obecne były projekty z zagranicy i to bardzo znaczących artystów zajmujących się sztuką współczesną (Rirkrit Tiravanija). Projekty te nastawione były na koprodukcyjną współpracę z partnerami polskimi. Do ścisłego finału wybrano trzy projekty: Tomasza Kozaka, Karola Radziszewskiego i Anny Molskiej.

Oprócz nagrodzenia filmu Anny Molskiej Jury zdecydowało również o przyznaniu specjalnego wyróżnienia Tomaszowi Kozakowi za jego projekt Akteon, stanowiący bardzo interesujący przykład kina filozoficznego. Wszystkie instytucje zaangażowane w Nagrodę Filmową będą się starały pomóc artyście w realizacji jego projektu.

Zwycięski projekt Anny Molskiej to utrzymany w poetyce absurdu portret niezwykłej matriarchalnej wspólnoty starszych kobiet żyjących z dala od cywilizacji. Akcja filmu dziejącego się obecnie na polskiej prowincji pokazuje ostatnie dni tej wspólnoty i jej nieuchronne zderzenie ze współczesnym światem.

„Na wpół zdziczałe kobiety funkcjonują w strukturze zhierarchizowanych zależności, które okazują się ich sposobem na przetrwanie trudnej polskiej rzeczywistości. Nagłe wtargniecie w ich utarte życie dwójki młodych mężczyzn rujnuje kompletnie ich świat” - czytamy w streszczeniu filmu. W swoim przewrotnym projekcie Molska we właściwy dla siebie sposób podejmuje problematykę feministyczną oraz odnosi się do tradycji awangardy. Koncepcja formalna filmu opiera sie w znaczniej mierze na rozwinięciu wcześniejszych doświadczeń Molskiej z pola sztuki wideo, znajduje się w niej również wiele subtelnych odniesień do sztuki współczesnej.
 

Zobacz także: