Henryk Streng/Marek Włodarski
i modernizm lwowski

Henryk Streng/Marek Włodarski

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Instytut Adama Mickiewicza, Konsulat Generalny RP we Lwowie oraz Muzeum Narodowe im. Andrzeja Szeptyckiego zapraszają na wystawę „Henryk Streng/Marek Włodarski i modernizm lwowski”.

Henryk Streng to artysta urodzony w 1898 roku we Lwowie. Miał zostać muzykiem, jednak grę na skrzypcach porzucił na rzecz malarstwa. Przed wojną przyjaźnił się Brunonem Schulzem i Deborą Vogel. Podczas niemieckiej okupacji Lwowa przez dwa lata ukrywał się w mieszkaniu artystki i działaczki „Żegoty”, Janiny Brosch. Z ukrycia wyszedł już jako Marek Włodarski. Zbiegł do Warszawy, skąd trafił do obozu Stutthof. Po wojnie osiadł w Warszawie. Przez cały ten czas nie przestawał tworzyć, a prace z okresu wojennego są centralnym elementem ekspozycji we Lwowie.

„Marek Włodarski to jeden z czołowych przedstawicieli awangardy lwowskiej okresu
międzywojennego. To artysta, którego biografia odcisnęła się głębokim piętnem na jego
twórczości. Szczególne wrażenie robią prezentowane na wystawie rysunki, które powstały w nieludzkich warunkach w obozie Stutthof” – mówi Barbara Krzeska, zastępczyni dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza.

Mimo że po wojnie Włodarski był autorytetem, a o jego twórczości pisało wielu ważnych
krytyków i historyków sztuki, pozostaje postacią słabo rozpoznaną. Trzeba było ponad pół wieku, by dokładnie przyjrzeć się jego historii i opisać tę złożoną twórczość. W 2019 roku ukazała się przełomowa dla recepcji Strenga książka Piotra Słodkowskiego pt. „Modernizm żydowsko-polski. Henryk Streng/Marek Włodarski a historia sztuki”, dzięki której malarz wrócił do głównego nurtu badań i refleksji akademickiej. W 2021 w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie pokazano wystawę przygotowaną na podstawie tego studium, której kuratorem jest właśnie Piotr Słodkowski i którą będzie mogła oglądać teraz lwowska publiczność.

Tematem wystawy „Henryk Streng/Marek Włodarski i modernizm lwowski” są wybrane
fragmenty twórczości artysty. Ekspozycja nie jest typową wystawą monograficzną, skupia się natomiast na problemowym ujęciu dwóch obszernych zagadnień historyczno-artystycznych: na niezachodnim modernizmie oraz złożonej tożsamości kulturowej i doświadczeń Holokaustu. Jej celem jest też podkreślenie wagi prac powstałych w okresie wojennym i obozowej twórczości artysty oraz zaakcentowanie dalekosiężnych konsekwencji ludzkich, tożsamościowych i artystycznych tego doświadczenia.

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.
Wystawę wspiera Konsulat Generalny RP we Lwowie oraz Lwowska Rada Miejska.
 

Kurator
Piotr Słodkowski

Produkcja
Maria Nowakowska, Joanna Turek, Szymon Żydek

Projekt architektoniczny
Studio Robot

Identyfikacja wizualna
Full Metal Jacket

Opracowanie graficzne wystawy
Studio Robot 

Współpraca

  • Muzeum Narodowe we Lwowie: Iya Stepanyuk, Roman Zilinko
  • Instytut Adama Mickiewicza: Alena Zhminko, Emilia Sobczuk, Julia Ablewska, Dawid Dziedziczak
  • Konsulat Generalny RP we Lwowie: Małgorzata Siekierzyńska

Realizacja wystawy
Jakub Antosz, Marek Franczak, Szymon Ignatowicz, Paweł Sobczak, Iya Stepanyuk, Marcin Szubiak, Roman Zilinko

Dokumentacja fotograficzna: