„Zapis socjologiczny”: praca w terenie
O projekcie opowiadają Agnieszka Pajączkowska i Zofia Augustyńska-Martyniak

  • \

    Na zdjęciu: Józef i Zofia Homa z Markowej. Oboje nie żyją, zdjęcie zostało przekazane córce, Helenie Kochmańskiej. Obraz widoczny na zdjęciu wisi nadal w jej domu.

Czego nowego można dowiedzieć się o „Zapisie socjologicznym” i jego autorce, odwiedzając miejsca, w których fotografowała? Czy spotkania z osobami sportretowanymi ponad 30 lat temu wpływają na interpretację całości projektu? Jak i po co podążać śladami Zofii Rydet?

Jak mówią autorki projektu: „Coś, co zostanie” to lokalne działania fotograficzne wokół „Zapisu socjologicznego” Zofii Rydet. Wydrukowaliśmy wybrane zdjęcia i z plikami odbitek pojechaliśmy do kilku miejscowości - Chochołowa, Płazy, Wygiełzowa, Babic, Brzezin Kieleckich, Zalipia, Białego Dunajca i Markowej. Odszukiwaliśmy osoby, które fotografowała Rydet – stwarzaliśmy sytuacje, w których rozpoznawali samych siebie lub swoich bliskich na zdjęciach wykonanych ponad 30 lat temu. Wręczaliśmy odbitki, które nabierały w ich rękach statusu rodzinnej pamiątki. Odbyliśmy dziesiątki spotkań i rozmów, ustalaliśmy imiona, nazwiska, rekonstruowaliśmy rodzinne historie, zbieraliśmy wspomnienia związane z rzeczami, miejscami i osobami widocznymi na zdjęciach. Porównywaliśmy współczesną topografię miejscowości z dokumentacją fotograficzną, próbowaliśmy odtwarzać sposób, w jaki Zofia Rydet działała na miejscu, odkrywaliśmy nieścisłości lub błędy w opisie fotografii, tropiliśmy relacje pomiędzy kolejnymi klatkami negatywu.

Użyliśmy „Zapisu” jako narzędzia z obszaru animacji kultury - we współpracy z lokalnymi instytucjami kultury przeprowadziliśmy warsztaty fotograficzne dla młodzieży, która wykonała współczesne fotografie mieszkańców miejscowości. Prezentacje i wystawy współczesnych zdjęć stały się kolejną okazją do spotkania i rozmów. Wnioski z lokalnych działań z „Zapisem” przedstawią Agnieszka Pajączkowska i Zofia Augustyńska-Martyniak. 

Agnieszka Pajączkowska - animatorka kultury, kulturoznawczyni, twórczyni. Związana z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych "ę", Stowarzyszeniem Katedra Kultury, Instytutem Kultury Polskiej UW. Autorka działań „Coś, co zostanie” prowadzonych od 2013 roku we współpracy z Fundacją im. Zofii Rydet. Zajmuje się edukacją wizualną, pracą z lokalną historią oraz praktykami fotograficznymi. Prowadzi Wędrowny Zakład Fotograficzny. Współpracuje m.in. z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Fundacją Sztuk Wizualnych, Domem Spotkań z Historią.

Zofia Augustyńska-Martyniak - konserwatorka sztuki, kuratorka, wiceprezeska zarządu Fundacji im. Zofii Rydet. Od 1997r. opiekuje się spuścizną artystyczną Zofii Rydet. Współkuratorka wystaw, inicjatorka i koordynatorka prac archiwizacyjnych i dokumentacyjnych kolekcji. Współpracuje przy projekcie digitalizacji i upowszechniania prac z cyklu „Zapis socjologiczny”. 

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: