Warsztat: Front kulturalny jako forma oporu w Ukrainie

  • Warsztat: Front kulturalny jako forma oporu w Ukrainie

    Grafika: Kaja Kusztra

Zapraszamy na warsztaty z Marią Vorotiliną do Solidarnego Domu Kultury „Słonecznik".

W następstwie wojny Rosji z Ukrainą uwidoczniły się luki w zrozumieniu stosunków „wschodnio”-„zachodnioeuropejskich”. Neokolonialne spojrzenie „Zachodu” na „wschodnią” Europę ukształtowało wzorce, które obejmują m.in. generalizację kultur i doświadczeń ludzi zamieszkujących ten region, wyczerpywanie się zasobów ziemi, wyzysk pracowników i pracowniczek migrujących, wyższość środowisk akademickich i tworzenie wiedzy. Sztuka produkowana na „Zachodzie” również nie jest wyzwolona z tego spojrzenia, odtwarzając neokolonialne wzory i wzmacniając je.

Podczas warsztatów przyjrzymy się sztuce dekolonialnej, jaka pojawiła się w Ukrainie na przestrzeni ostatnich lat i omówimy potencjał takiego oporu.

***

Від початку війни Росії проти України стали очевидними розриви у розумінні відносин між «Східною» та «Західною» Європами. Неоколоніальний погляд «Західної» на «Східну» Європу сформував моделі, які включають, серед іншого, узагальнення культур та досвіду людей, що живуть у регіоні, виснаження земних ресурсів, експлуатація робітни_ць-мігрант_ок, домінування наукового знання та процесів його створення. Мистецтво, створене на «Заході», часто також не звільнене від цього погляду, відтворюючи неоколоніальні моделі та підсилюючи їх.


Під час лекції у четвер 22 вересня ми поміркуємо над тим, які ідеї висловлює «західне» мистецтво стосовно «Східної Європи» та які існуючі неоколоніальні патерни воно підсилює. У п’ятницю 23 вересня під час воркшопу ми подивимось на деколоніальне мистецтво, яке виникло в Україні за останні роки, та обговоримо потенціал такого опору.

Mariia Vorotilina jest kuratorką i aktywistką z Ukrainy, obecnie mieszkającą w Hamburgu. Jej zainteresowania obejmują sztuki performatywne i wizualne z perspektywy queerfeministycznej i dekolonialnej, pojęcie „Europy Wschodniej” jako wymyślonego konceptu oraz zachodnie spojrzenie na „Europę Wschodnią”.

***

Марія Воротіліна – кураторка та активістка з України, яка зараз проживає в Гамбурзі. Її інтереси включають перформативне та візуальне мистецтво з квірфеміністської та деколоніальної перспектив, «Східну Європу» як винайдену концепцію та погляд Заходу на «Східну Європу».
 

Inne archiwalne wydarzenia z tego cyklu:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
18:00 Premiera SONIAKH digest MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
17:00 Spotkanie Oberih – prezentacja książkiSolidarny Dom Kultury “Słonecznik” MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
18:00 Wykład Exodus z kondycji postsowieckiej Pokaz filmów i wykład MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
17:00 Dyskusja Strategie mówienia o romskościProjekcja filmu i dyskusja MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
18:00 Debata Nie przestają tworzyć. Jaka jest przyszłość sztuki ukraińskiej?Debata z udziałem ukraińskich twórców w SDK „Słonecznik" MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
19:00 Spotkanie FRIEZE x MUSEUM OF MODERN ART IN WARSAW: Formy oporuRozmowa o tym jak uratować ukraińską sztukę i kulturę MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
17:00 Premiera książki Queer Ukraina: antologia głosów LGBTQI+ w czasie wojnyPremiera książki MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
18:00 Wykład Dlaczego to się dzieje? Ukraińska sztuka o wojnie Wykład Svitlany Libet MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
18:00 Wydarzenie Ukraińskie instytucje kultury w czasie wojny. Doświadczenie DnipraWykład Iryny Polikarczuk MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa