Spotkanie z Ingą Iwasiów
Prowadzi Marek Beylin

  • Spotkanie z Ingą Iwasiów

W ramach cyklu dyskusji „Biografia, autobiografia, społeczeństwo” zapraszamy na spotkanie z pisarką i krytyczką literacką Ingą Iwasiów. Poprowadzi je Marek Beylin.

Skupimy się w rozmowie na kwestiach zawartych w jej książkach prozatorskich. „W powietrzu” traktuje o doświadczaniu świata przez erotyzm i kobiece ciało, intymna opowieść narratorki łączy się w tej prozie z biografią zbiorowości. Powstaje alternatywna, nieobecna w dyskursach historycznych i publicystycznych, historia społecznych zmian i emancypacji, erotyczna opowieść o dążeniu do podmiotowości.

Z kolei „Umarł mi. Notatnik żałoby” to proza autobiograficzna, postała po śmieci ojca autorki. W tym eseistyczno-reporterskim zapisie żałoby Iwasiów ustawicznie zmaga się z problemem, czy przystoi tak bolesne przeżycia przetwarzać w literaturę. Ale taką wątpliwość konfrontuje z inną: czy da się inaczej ocalić obraz bliskich i własną pamięć o nich? I jakie funkcje pełni publiczna autobiografia?

Porozmawiamy też o tym, dlaczego w naszych czasach zrodziła się tak silna i masowa potrzeba „autobiografizacji” świata.

Inga Iwasiów (ur. 1963) - krytyczka literacka, prozaiczka, historyczka i teoretyczka literatury, poetka. Od 2000 roku profesorka Uniwersytetu Szczecińskiego. Jurorka Nagrody Literackiej „Nike”. Wydała między innymi tomy rozpraw i esejów: Gender dla średnio zaawansowanych, Parafrazy i reinterpretacje. Wykłady z teorii i praktyki czytania, Rewindykacje. Kobieta czytająca dzisiaj, zbiory wierszy Miłość i 39/41, opowiadania Smaki i dotyki oraz powieści Bambino, Ku słońcu, Na krótko.

Inne wydarzenia z tego cyklu: