RedCSur: Przemyślenie znaczenia ,,Południa”
Wykład Mabel Tapii

  • RedCSur: Przemyślenie znaczenia ,,Południa”

    Demonstracja na Plaza de Mayo w Buenos Aires, 1983, zdjęcie dzięki uprzejmości Alfreda Alonso i Centro de Documentación en Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina.

W swojej deklaracji założycielskiej Red Conceptualismos del Sur (Sieć Konceptualizmów Południa) strategicznie używają terminu „Południe”. Ich celem jest zmiana w postrzeganiu geopolitycznej roli Ameryki Łacińskiej w obecnym podziale świata na hemisfery.

,,Południe” nie jest tutaj terminem geograficznym, oznacza raczej pewien geopolityczny stan. Staje się dyskursywnym narzędziem, które służy do demontażu ,,centralności” i odwrócenia epistemicznej ,,marginalności”, które zazwyczaj wpływały na historyczny opis globalnych konceptualizmów. W ramach strategicznego i geopolitycznego użycia terminu ,,Południe”, Sieć proponuje, aby Ameryka Łacińska nie budowała swojej pozycji na regionalnej tożsamości kulturowej, lecz raczej, aby jej stanowisko było efektem przemyślenia na nowo sztywnej dychotomii, rozgraniczającej centrum i peryferia, kanon i kontrkanon, pierwszy i drugi świat.

RedCSur jest kolektywną inicjatywą skupiającą badaczy i artystów z wielu zakątków Ameryki Łacińskiej i Europy, ich celem jest stworzenie platformy dla kolektywnej wymiany myśli i działań skupionych wokół współczesnych relacji między sztuką a polityką.Inicjatywa została założona w 2007 roku przez grupę badaczy świadomych konieczności politycznej interwencji w procesy, które neutralizowały krytyczny potencjał „konceptualnych praktyk’’ realizowanych w Ameryce łacińskiej od wczesnych lat 60.Ostatnimi laty RedCSur poddawała refleksji rodzaje użycia i politykę archiwów, pracując nad organizacją i utworzeniem jednych z najważniejszych archiwów w Ameryce Łacińskiej. Między 2011 a 2014 Sieć prowadziła projekt badawczy o latach 80. Wystawa i publikacja Losing the human form. A seismic image of the 1980's in Latin America wyprodukowana we współpracy z Reine Sofia Muzeum to kulminacja pierwszej fazy projektu, pokazane zostały także w Peru i Argentynie.

Mabel Tapia

jest niezależną badaczką z Buenos Aires, mieszka w Paryżu. Jej badania skupiają się na dwudziestowiecznych praktykach artystycznych wykorzystujących archiwa, aktywizm i zaangażowanie polityczne, których cechą charakterystyczną było zawieszenie funkcji estetycznej. Pod jej redakcją ukazały się Losing human form. A seismic image of the '80s in Latin America (2013, 2014), Really Useful Knowledge (2014) i Desinventario (2015).

Wystawa i inne archiwalne wydarzenia towarzyszące:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
15:00 Oprowadzanie Niedzielne raportowanie:na wystawie „Robiąc użytek” Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
18:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawie „Robiąc Użytek”Myślenie o niemożliwym – czyli jak robić użytek ze sztuki w sferze polityki? Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
19:00 Spotkanie Powiększenie #6: #WyzwolenieMuzeum poza krytyką instytucjonalnąSpotkanie z Gavinem Grindonem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
18:00 Warsztaty Dmuchana barykada z Tools for Action Prezentacja, warsztaty i działania z Artúrem van Balenem z Tools for Action: 15, 16 i 17 kwietnia Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
15:00 Oprowadzanie Niedzielne raportowaniena wystawie „Robiąc użytek” Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
19:30 Film Dyskusyjny Klub Filmowy #8A Science Fiction Show / Epizody 1 i 2: The Fall of Artists' Republic Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
18:00 Seminarium Czytanki dla Użytkowników Sztuki #7Sztuka wobec społecznego zła Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
18:30 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawie „Robiąc Użytek”Działania w skali 1:1. Ruch od sztuki do życia i z powrotem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
17:00 W przestrzeni publicznej Powiększenie #7: Muzeum Społeczne Społecznie na Kamionku Dziki parking na rogu ulic Targowej i Skaryszewskiej
Skaryszewska 2, Warszawa