Przestrzeń miejska przestrzenią edukacji
Warsztaty dla środowiska edukacyjnego

  • Przestrzeń miejska przestrzenią edukacji
  • Przestrzeń miejska przestrzenią edukacji

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza nauczycielki i nauczycieli, edukatorki i edukatorów na kolejne spotkanie artystyczno-edukacyjne o włączaniu sztuki i twórczości w proces edukacji.

Tym razem pracować będziemy w oparciu o wystawę dotyczącą pomników, które są częścią naszej wspólnej przestrzeni. „Pomnikomania”, wystawa prezentująca pomniki, rozgrywać się będzie również na niewielkim publicznym placu w samym centrum miasta, co stanie się dla nas poligonem działań warsztatowych.

Wbrew stereotypowemu myśleniu, uczymy się nie tylko w szkole i z książek. Proces edukacyjny zaczyna się w środowisku domowym i w przestrzeni, która nas otacza. Porozmawiamy o elementach i sposobach kształtowania środowiska estetycznego wychowania.

W przestrzeni miejskiej poprowadzimy symulację pracy jak z grupą dzieci czy młodzieży. Doświadczymy, jak zastosować twórcze metody zgodnie z najnowszymi trendami konektywnej pedagogiki i potrzebami współczesnego ucznia. W inspiracji wybranymi dziełami sztuki będziemy poznawać modelowy twórczy proces edukacyjny oparty na metodzie stawiania pytań badawczych. Zobaczymy, jak połączyć twórczość artystyczną z innymi dziedzinami (matematyką, geometrią, geografią, literaturą czy historią).

Połączenie nauki i sztuki

Edukacja XXI wieku jawi się jako dążenie do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, weryfikowania, a następnie wykorzystania zastanej i szeroko dostępnej wiedzy, która jest bazą do kreatywnego zastosowania. W tym kontekście naturalne staje się połączenie nauki i sztuki. Nie tylko edukacja humanistyczna współbrzmi z osiągnięciami na polu sztuki, ale także przedmioty ścisłe i artystyczne w rzeczywistości mogą znakomicie się uzupełniać. Sztuka to pełnoprawna dziedzina w nowoczesnej edukacji, prowadząca do poznawania świata i rzeczywistego rozwoju. Dzięki mocy sztuki sięgamy do emocji i głębokich uczuć, przez to proces edukacyjny staje się skuteczny i trwały. Dziś uczenie się jest nie tyle gromadzeniem informacji i ich zapamiętywaniem, ile podłączaniem się do sieci wiedzy, a następnie kreatywnym wykorzystaniem zdobytych informacji. W tym sensie twórczość nabiera nowego sensu. Twórczość nie manifestuje się tylko przez wytwór materialny, a objawia się postawą pełnej, permanentnej gotowości do procesu wnikliwego postrzegania i wytwarzania nowego niezależnie od dziedziny. Teoretyk sztuki Jerzy Ludwiński już w XX wieku przewidywał, że sztuka w epoce postartystycznej stanie się klejem wszystkich dziedzin życia. Dziś wyraźnie widać, że sztuka staje się takim spoiwem w edukacji. Sztuka jest drogą uczenia się i zgłębiania prawd o świecie.

Kreatywny nauczyciel

Wspomaganie uczniów w procesie odnajdywania tego, co naprawdę lubią robić to jedno z podstawowych zadań nauczyciela twórczości, bo ludziom trudno jest osiągać rzeczywiście wyjątkowe wyniki w dziedzinach, które ich nie interesują (Sternberg, 2001).
Twórcza edukacja i nauka przez sztukę zastępują dziś akademickie sposoby nauczania, w tym świetle znacząco zmienia się rola nauczyciela, który staje się przewodnikiem wskazującym drogi zdobywania wiedzy i kreującym warunki do nabywania rożnych umiejętności przez realne doświadczenie i tworzenie.

Muzealne warsztaty twórcze

Jak sztuka może stać się narzędziem do nabywania i utrwalania wiedzy oraz innych umiejętności? Jak wychodząc od dzieł sztuki artystów współczesnych wywołać temat lekcji, a następnie go rozwinąć i pogłębić wiedzę uczniów? Jak stosować twórcze metody dydaktyczne, narzędzia medialne i cyfrowe zasoby, aby uatrakcyjnić przebieg lekcji? Podczas warsztatowych spotkań na wystawach Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie nauczyciele/edukatorzy znajdują odpowiedzi na powyższe pytania. Proponujemy spotkania dla nauczycieli i edukatorów na wystawach, aby przybliżyć potencjał edukacyjny każdej z nich, a przez to podkreślić scalającą i doniosłą rolę sztuki w nowoczesnej edukacji.
 

Formularz zgłoszeniowy został ukryty.

Małgorzata Minchberg
Artystka wizualna, specjalistka ds. edukacji artystycznej, animatorka kultury, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie upowszechniania kultury, twórczyni projektów edukacyjnych. Edukuje do sztuki i przez sztukę. Zajmuje się pielęgnowaniem postaw twórczych ludzi niezależnie od wieku, wykształcenia czy zdolności.

Laureatka I Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej 2016 za projekt przybliżający sztukę współczesną różnym grupom młodzieży w przestrzeni publicznej i w warszawskich instytucjach kultury. Nominowana do w/w nagrody w roku 2017 za interdyscyplinarny projekt o wychowaniu przez sztukę adresowany do kadr placówek edukacyjno-wychowawczych. W 2018 roku nagrodzona WNEK za długofalowy projekt wcielający edukację przez sztukę w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Radości.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby. Ukończyła również Podyplomowe Studium Pedagogiczne (ASP Warszawa) oraz Podyplomowe Studia Menadżerskie dla Artystów i Animatorów Kultury na Uniwersytecie Warszawskim. Otworzyła przewód doktorski na Akademi Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Edukacji Medialnej na temat Interdyscyplinarna edukacja przez sztukę.

Więcej:

POLE SZTUKI
Połączenia Sztuką

Inne archiwalne wydarzenia z tego cyklu:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
18:00 Oprowadzanie Wtorek z pomnikamiOprowadzanie po wystawie „Pomnikomania” ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury
Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4, Warszawa
15:00 Spacer Fotospacer z Rafałem Milachem ul. Filipiny Płaskowickiej w Warszawie
,
18:00 Oprowadzanie Oprowadzanie kuratorskie w języku angielskimpo wystawie „Pomnikomania” ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury
Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4, Warszawa
18:00 Oprowadzanie Czwartek w ZodiakuOprowadzanie po wystawie „Pomnikomania” ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury
Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4, Warszawa
Cykl Dominika Olszowy „Kamyk na dnie galarety”Performans w wykonaniu Jerzego Klonowskiego ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury
Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4, Warszawa
18:00 Oprowadzanie Oprowadzanie kuratorskie po wystawie„Pomnikomania” ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury
Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4, Warszawa
11:00 Warsztaty Emesenki: Pomniki przyrody, pomniki dla przyrodySztuka dla najmłodszych ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury
Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4, Warszawa
14:00 Oprowadzanie Żarty się skończyły, zaczęły się schodySpacer po architekturze Ściany Wschodniej ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury
Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4, Warszawa
16:00 Dyskusja „Chamstwo”. Jak pisać i jak rozumieć ludową historię Polski?dyskusja i odczytanie niepublikowanego fragmentu książki Kacpra Pobłockiego ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury
Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4, Warszawa