Emancypacyjne historie performansu
Seminarium prof. Bojany Kunst

  • Emancypacyjne historie performansu

    Alexandra Pirici, "If You Don´t Want Us, We Want You", 2011. Interwencja w przestrzeni publicznej. Dzięki uprzejmości artystki

Seminarium skupiać się będzie na wybranych terminach związanych z pojęciem czas takich jak: opóźnienie, odkrycie i porzucenie.

W ostatnich latach wiele historii performansu zostało ponownie odkrytych, a ich potencjał polityczny i emancypacyjny ożywiony i przywrócony do łask. Interesujące okazuje się poszukiwanie powiązań pomiędzy obecną sytuacją polityczną a emancypacyjną i polityczną historią performansu w obliczu aktualnych problemów z wyobraźnią polityczną i nieudolnością akcji politycznych. W ramach seminarium umówione zostaną teksty teoretyczne i opracowane konkretne przykłady z historii performansu, zwłaszcza z okresu komunizmu.

Bojana Kunst

Profesor w Instytucie Stosowanych Nauk Teatralnych / ATW – Institut für Angewandte Theaterwissenschaft na uniwersytecie Justus-Liebig w Giessen w Niemczech. W swojej pracy naukowej zajmuje się głownie problemem ciała we współczesnym performansie, teatrze i tańcu, studiami genderowymi, filozofią ciała, sztuką i technologią, sztuką i nauką, teatrem i studiami nad tańcem oraz reprezentacją tożsamości w sztuce współczesnej. Regularnie publikuje i uczy w wielu krajach w Europie. Jej dotychczasowe publikacje to: „Impossible Body” (Ljubljana, 1999), „Dangerous Connections: Body, Philosophy” and „Relation to the Artificial” (Ljubljana, 2004).

Zobacz także: