Nagie życie
Oprowadzanie filozoficzne po wystawie

  • Nagie życie

    fot. Kuba Mozolewski
  • Nagie życie

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na pierwsze spotkanie w ramach cyklu oprowadzań filozoficznych po wystawie „MIRIAM CAHN: JA, ISTOTA LUDZKA”.

Wystawa „MIRIAM CAHN: JA, ISTOTA LUDZKA” skłania do zadania wielu filozoficznych pytań. Już sam tytuł nawiązuje do kwestii, która tkwi u źródeł myślenia filozoficznego. Co to znaczy być człowiekiem? Co to znaczy być kobietą czy artystką? Czy mam ciało, a może raczej jestem ciałem? Czy moja seksualność, popędy i emocjonalność mają wpływ na to, kim jestem? W pierwszym momencie intensywna kolorystka obrazów Miriam Cahn przyciąga nasze spojrzenie, dopiero po chwili przychodzi refleksja nad treścią jej dzieł, prowokując do zadania powyższych pytań.

Oprowadzania filozoficzne będą stanowić okazję do pogłębionej refleksji nad sensem dzieł prezentowanych przy okazji wystawy „MIRIAM CAHN: JA, ISTOTA LUDZKA”. Kryzys uchodźczy stanowi istotny i aktualny temat w twórczości Miriam Cahn, jej obrazy przestawiają często nagie ciała, które są zawieszone w abstrakcyjnej siatce granic. Artystka zderza ze sobą konkretne (nagie) życie z wyobrażeniowymi konstruktami, które dzielą ludzi i zamieszkiwany przez nas świat. Myśl włoskiego filozofa Giorgio Agambena będzie stanowić doskonałą ramę konceptualną przy próbie uchwycenia sensu prac szwajcarskiej artystki. Agamben wypracowuje w swojej filozofii pojęcia, które możemy odnaleźć na obrazach Cahn w wersji wizualnej: nagie życie, rozróżnienie między dzoe a bios (życie biologiczne a biograficzne), homo sacer (figura „świętego człowieka”), stan wyjątkowy, profanacja itd.

Prace Miriam Cahn obrazują zmianę w patrzeniu na człowieka, która nastąpiła w XX wieku w naszej kulturze. Człowiek został wpisany w świat jego życia – nie jest już czystym podmiotem naprzeciw świata przedmiotów. Współczesny namysł filozoficzny namysł nad człowiekiem skupił się na takich kwestiach jak cielesność, płeć, pochodzenie, status społeczno-ekonomiczny, itd. Filozofia zadała pytania o ciało oraz jego status, który jest specyficzny, gdyż z jednej strony ciało przynależy do świata (jako przedmiot wchodzący w interakcje z innymi przedmiotami), ale z drugiej strony ciało jest moje, współkonstytuuje moją tożsamość, stanowiąc granicę między mną a światem. Nadejście filozofii feministycznej w XX wieku spowodowało zadanie pytań o kobiecy punkt widzenia i doświadczenie świata, o wpływ ciała (jego płci) na poznanie, o opresję i dominację androcentryzmu. Natomiast pod wpływem psychoanalizy upada mit o całkowitej przejrzystości podmiotu – okazało się, że skrywa on ogromne pokłady nieświadomości, które dochodzą do głosu w sytuacjach afektywnych. W twórczości Miriam Cahn niezwykłe jest to, że zawiera ona wszystkie wątki poruszone powyżej, a jej malarstwo ma ogromy potencjał filozoficzny, który postaramy się odkryć przy okazji cyklu oprowadzań filozoficznych.

Głównym celem oprowadzania będzie zapoznanie gości z aktualną wystawą, który zostanie zrealizowany w horyzoncie filozoficznym. Spotkania w ramach cyklu oprowadzań filozoficznych mają być okazją do poszukiwania tego, co wspólne dla sztuki i filozofii, dzieła mają prowokować do zadawania filozoficznych pytań, a teoretyczne myśli mają zostać ukonkretnione dzięki poszczególnym dziełom sztuki.
Między sztuką a filozofią nie ma ostrej granicy, dziedziny te przenikają się, obie pomagają nam lepiej rozumieć świat, innych i nas samych. Zarówno sztuka jak i filozofia zadają nam pytania, prowokując do poszukiwania odpowiedzi, jednak różnica leży w medium – sztuka posługuje się wizualnością i doświadczeniem, natomiast filozofia jest sferą pojęć i dyskursywnego języka.

Wysiłek filozofowania trafnie wyraża metafora drogi, podejmowanie myślenia jest nieprzewidywalne, czasami pewne ścieżki prowadzą nas do pięknych widoków, a czasami pewne drogi okazują się ślepe. Żywiołem filozofii jest rozmowa, dlatego postaramy się uniknąć formy wykładu, a skupimy się na dialogowaniu. Zapraszamy do wspólnej podróży, której kierunek będzie zależał również od Państwa!
 

Adrian Krupa, filozof zafascynowany światem sztuki współczesnej, który szuka związków między sztuką a filozofią w celu lepszego rozumienia świata i nas samych. Adrian pracuje jako przewodnik i opiekun publiczności w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz jest doktorantem w zakresie filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Jego zainteresowania badawcze dotyczą fenomenologii, filozofii hermeneutycznej i estetyki.

Bernard Wnuk, student MISH UW. Interesuje się sztuką polską po 1945, performance i XX w. francuską filozofią.

Wystawa i inne archiwalne wydarzenia towarzyszące:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
14:00 Oprowadzanie Niedzielny spacer po wystawie„MIRIAM CAHN: JA, ISTOTA LUDZKA” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
18:00 Oprowadzanie Oprowadzanie w Polskim Języku Migowympo wystawie „MIRIAM CAHN: JA, ISTOTA LUDZKA” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
15:00 Oprowadzanie Popołudnie w Muzeumz wystawą „MIRIAM CAHN: JA, ISTOTA LUDZKA” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Tylko dla dorosłychWspólne oglądanie wystawy MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
12:30 Oprowadzanie Gdy sztuki piękne nie zawsze są pięknePopołudniowe oprowadzanie po wystawie MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
18:00 Oprowadzanie Piątkowy wieczór z wystawą„MIRIAM CAHN: JA, ISTOTA LUDZKA” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie w języku angielskim po wystawie„MIRIAM CAHN: JA, ISTOTA LUDZKA” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Sobota z wystawą„MIRIAM CAHN: JA, ISTOTA LUDZKA” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Niedzielny spacer po wystawie„MIRIAM CAHN: JA, ISTOTA LUDZKA” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa