Jak odgrywać wiedzę? Polityczność spektaklu
Zwrot performatywny

  • Jak odgrywać wiedzę? Polityczność spektaklu

    Ana Vujanovic i Jan Ritsema

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na spotkanie z udziałem Any Vujanović (Walking Theory, Belgrad) i Jana Ritsemy (Performing Arts Forum) organizowane w ramach cyklu „Zwrot performatywny”.

Spotkanie towarzyszy warsztatom „Polityczność spektaklu”, organizowanym we współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytutem Muzyki i Tańca w ramach kuratorskiego projektu Marty Keil Forum Dramaturgiczne (www.dramaturg.e-teatr.pl). Forum Dramaturgiczne to pierwszy w Polsce międzynarodowy program edukacyjny dla dramaturgów w sztukach performatywnych. Podstawowym założeniem tego realizowanego od 2008 roku projektu, jest pokazanie rozmaitych modeli i sposobów pracy dramaturgicznej w zarówno w tańcu, jak i w teatrze.

Warsztaty „Polityczność spektaklu” poprowadzą Ana Vujanović (Walking Theory-Belgrad) i Jan Ritsema (Performing Arts Forum). Koncentrując się na kwestii „polityczności” spektaklu, zwrócą uwagę na przedstawienie jako wydarzenie społeczne, zawsze umiejscowione w kontekście i dyskursie sfery publicznej. Podczas spotkania w Muzeum Vujanović i Ritsema, obok efektów pracy, przedstawią praktykę tworzenia platform sztuk performatywnych opartych na fuzji teorii i praktyki, odwołując się do kwestii polityczności spektaklu, inscenizacji wiedzy, warunków produkcji wydarzenia, czy wreszcie pól symbolicznych kuratora a dramaturga.

Ana Vujanović, (ur. 1975r.) – dramaturg i teoretyczka sztuk performatywnych. Wydawca TkH, belgradzkiego czasopisma poświęconego teorii sztuk performatywnych (www.tkh-generator.net). Od 2010r. pracuje również w Paryżu w Les Laboratories d’Aubervilliers (www.leslaboratoires.org). Autorka książek: Destroying Performance Signifiers, An Introduction to Performance Studies z A. Jovićević i DOXICID. Misją założonej przez nią platformy Walking Theory jest żywe praktykowanie teorii, przemyślenie własnej pozycji i przekształcanie poczucia ‘niemożliwości’ w spontaniczną samoorganizację.

Jan Ritsema (ur. 1945r.) - holenderski reżyser teatralny. Założyciel – PAF – Performing Arts Forum - miejsca dla osób, które zainteresowane są badaniem warunków i kontekstów własnej pracy, a nie tylko odpowiadaniem na dyktat rynku i instytucji. Charakter miejsca zależy od rezydujących w nim osób: czasem może być to samo-organizujący się uniwersytet, forum produkcji wiedzy i dyskursu krytycznego, lub miejsce, w którym można, ale nie trzeba, wspólnie pracować. Ritsema od 1978r. prowadzi Międzynarodową Księgarnię Teatralną, gdzie opublikowano ponad 400 książek poświęconych tej tematyce. W 2006 był gościem specjalnym Mobile Academy w Warszawie.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: