Gra w klasy
spotkanie wokół wystawy „Chłoporobotnik i boa grzechotnik”

  • Gra w klasy

    Okładka tygodnika "Nowa Wieś".

Jako projekt jednocześnie egalitarny i modernizacyjny, PRL uwikłał się w znaczące – i być może nie do uniknięcia – sprzeczności. Z jednej strony oparty był na idei budowy społeczeństwa bezklasowego, z drugiej umożliwiał klasowy awans.

Podnosił społeczną rangę wsi, chłopów i rolnictwa, a zarazem forsował urbanizację i industrializację. Promował życie kolektywne, a jednak socjalizował do genderowo konserwatywnej rodziny nuklearnej. Sprzeczności te nabrały wyrazistości w tekstach kultury z lat 70., dlatego o nich przede wszystkim będzie wykład Anny Zawadzkiej.

Wystąpienie Aleksandry Sekuły dotyczyć będzie rewolucji agrarnej i awansu społecznego udokumentowanych w postaci wspomnień (pamiętniki chłopskie) i legend (teksty kultury), a zakończy je propozycja odczytania relacji pomiędzy wsią polską lat 1945-50 a współczesną sytuacją kulturową, społeczną i polityczną. 

Wystąpienia dr Anny Zawadzkiej i dr Aleksandry Sekuły poprzedzi krótki wstęp Ewy Tatar, kuratorki wystawy „Chłoporobotnik i boa grzechotnik” dotyczący tego, w jaki sposób projekt modernizacji chłopa w rolnika używał nowoczesnej formy i sztuki, a jednocześnie schematyzował kulturę ludową.

Aleksandra Sekuła - absolwentka Wydziału Polonistyki UW i Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN, doktor Nauk Humanistycznych. Zajmowała się spuścizną polskiego romantyzmu i jej kontekstami, a następnie źródłami polskiej myśli konserwatywnej. Obecnie współpracuje z Ośrodkiem Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem IBL PAN.

Ewa Tatar - kuratorka wystaw (m.in. "Przewodnik", 2005-2007 w Muzeum Narodowym w Krakowie; "Zakochałeś się w kimś, kto nie istnieje", 2015 w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie, "Po niebie został tylko księżyc", 2015 w Muzeum Tatrzańskim). Badaczka kultury materialnej i życia artystycznego w powojennej Polsce. Aktualnie pracuje nad książką o Biurach Wystaw Artystycznych.

Anna Zawadzka - doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Slawistyki PAN, redaktorka czasopisma "Studia Litteraria et Historica", autorka m.in. książki "Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności" (WUW, 2015), reżyserka filmu dokumentalnego "Żydokomuna", członkini zespołu Ośrodka Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem IBL PAN.

Zobacz także:

Wystawa i inne wydarzenia towarzyszące: