Film jako narzędzie analityczne historyka sztuki. Wokół filmu fabularnego „Młyn i krzyż”
Re:Forma. Między kinem a sztuką

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na drugie spotkanie z cyklu Re:Forma w ramach którego pokazany zostanie najnowszy film Lecha Majewskiego „Młyn i krzyż”. Po pokazie odbędzie się wykład reżysera i dyskusja z udziałem Pawła Mościckiego. Spotkanie poprowadzą kuratorzy cyklu - Łukasz Ronduda i Kuba Mikurda.

W filmie „Młyn i krzyż” Lech Majewski przygląda się obrazowi Petera Bruegla „Droga na kalwarię”, czyniąc z niego wielowarstwowe, kinowe tableau vivant. Wykorzystuje przy tym środki filmowe, jako narzędzia analizy i interpretacji obrazu malarskiego. Film Majewskiego „uruchamia” obraz Bruegla, dopowiadając losy postaci i narracyjnie rozbudowując przedstawione sytuacje. Młyn i krzyż to z jednej strony filmowy komentarz do obrazu Bruegla, z drugiej - próba dostrzeżenia filmowości avant la lettre w zastosowanych przez Bruegla rozwiązaniach kompozycyjnych.

Lech Majewski - reżyser filmowy i teatralny, pisarz, poeta i malarz. Twórca filmów „Rycerz” (1980), „Lot świerkowej gęsi” (1985), „Ewangelia według Harry'ego” (1993), „Pokój saren” (1997), „Wojaczek” (1999), „Angelus” (2001), „Ogród rozkoszy ziemskich” (2003), „Szklane usta” (2006), autor scenariusza filmu „Basquiat - taniec ze śmiercią” (1996) w reżyserii Juliana Schnabla. W 2006 roku w nowojorskim MoMA odbyła się retrospektywa twórczości Majewskiego.

Paweł Mościcki - filozof, eseista i tłumacz, doktorant w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN w Warszawie. Członek zespołu „Krytyki Politycznej".

Zobacz także: