„Chamstwo”. Jak pisać i jak rozumieć ludową historię Polski?
dyskusja i odczytanie niepublikowanego fragmentu książki Kacpra Pobłockiego

  • „Chamstwo”. Jak pisać i jak rozumieć ludową historię Polski?

    Stanisław Sikora, Pomnik Czynu Chłopskiego, 1968. Fotografia z z 1977 roku. Dzięki uprzejmości Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC 40-1-361-5).

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na dyskusję w ramach 11. edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE, połączoną z odczytaniem niepublikowanego fragmentu książki Kacpra Pobłockiego.

Zapraszamy do wysłuchania fragmentu przygotowywanej książki Kacpra Pobłockiego Chamstwo. Ludowa historia Polski (wyd. Czarne, 2020) oraz do dyskusji z udziałem zaproszonych gości o historiach Polski innych niż historia dominująca.

W opublikowanym niedawno eseju Kacper Pobłocki pisał:

„W polskiej szkole uczy się nas nie tyle historii polskiego państwa, ile historii polskich panów. Zwykle opowiedzianej przez pryzmat „wybitnych jednostek”: generałów, królów, mecenasów. Ale ci wielcy mężczyźni nigdy nie działali w próżni – to klasa ludowa zawsze wyznaczała od dołu granice tego, co było politycznie możliwe, a od czasu do czasu udawało im się doprowadzić do epokowych zmian”.

Jak zatem odtwarzać - i jak upamiętniać - historie ludowe? Ile ich jest i kto je może odzyskać? W jaki sposób ich ślady funkcjonują w życiu codziennym? Jak historie ludowe zmienią nie tylko wizję polskiej historii, ale również sposób myślenia o historii i pamięci jako takich? Komu mogą dziś „służyć”?

Podczas dyskusji spróbujemy zastanowić się nad możliwymi odpowiedziami na te pytania w kontekście polityki pamięci oraz jej fizycznych świadectw i nośników, jakimi są między innymi pomniki. 

Więcej informacji o wystawie: wwb11.artmuseum.pl.

Łukasz Zaremba

kulturoznawca, badacz kultury wizualnej, tłumacz, pracownik naukowy Instytutu Kultury Polskiej UW, redaktor pisma „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej". Autor książki Obrazy wychodzą na ulice i współautor tomów Kultura Wizualna w Polsce (wyd. bęc zmiana) oraz podręcznika Antropologia Kultury Wizualnej (wyd. WUW). Autor przekładów książek W.J.T. Mitchella, Hito Steyerl, Nicholasa Mirzoeffa i Jonathana Crary'ego. Stypendysta FNP START i Stypendium Ministra Nauki dla Wybitnych Młodych Naukowców. W roku akademickim 2019/2020 prowadzi badania w John Hope Franklin Humanities Institute na Duke University.

Kacper Pobłocki

antropolog społeczny, doktor habilitowany nauk humanistycznych, Pracuje w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego. Autor książki „Kapitalizm. Historia krótkiego trwania” (2017), która została uznana przez kapitułę konkursu Economicus za ekonomiczną książkę roku. W przyszłym roku ukaże się jego nowa książka pt. Chamstwo. Ludowa Historia Polski.

Tomasz Rakowski

etnolog, antropolog kultury, kulturoznawca, lekarz. Adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, współpracuje z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania w Polsce i w Mongolii. Zajmuje się badaniami oddolnych procesów rozwojowych, antropologią sztuki współczesnej i partycypacyjnej, etnograficznie zorientowaną animacją kultury oraz najnowszą metodologią badań kulturowych. Autor książek: Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego (2009) oraz Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego. Antropologia powodzenia (2018), a także redaktor i współredaktor tomów zbiorowych Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań (2011), Etnografia/ animacja/ sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego (2013 i 2015) czy Pretextual Ethnographies: Challenging the Phenomenological Level of Anthropological Knowledge- Making (2018).

Zobacz także:

Inne archiwalne wydarzenia z tego cyklu:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
16:00 Oprowadzanie Sobotni wieczór z „Pomnikomanią”Oprowadzanie po wystawie ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury
Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4, Warszawa
12:00 Warsztaty Jak ożywić pomnik?Warsztaty rodzinne ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury
Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4, Warszawa
16:30 Oprowadzanie Iwona Kurz oprowadza po wystawie„Pomnikomania” ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury
Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4, Warszawa
18:00 Oprowadzanie Znikające, wymazywane i obalane - co oznacza dekomunizacja i jak na nią odpowiadać?dyskusja w ramach wystawy „Pomnikomania” ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury
Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4, Warszawa
18:00 Oprowadzanie Poniedziałkowe oprowadzaniepo wystawie „Pomnikomania” ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury
Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4, Warszawa
18:00 Oprowadzanie Wtorek z pomnikamiOprowadzanie po wystawie „Pomnikomania” ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury
Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4, Warszawa
18:00 Oprowadzanie Oprowadzanie w języku angielskimpo wystawie „Pomnikomania” ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury
Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4, Warszawa
18:00 Oprowadzanie Oprowadzanie kontemplacyjnepo wystawie „Pomnikomania” ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury
Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4, Warszawa
18:00 Oprowadzanie Piątek w ZodiakuOprowadzanie po wystawie „Pomnikomania” ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury
Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4, Warszawa