„Bless This Place”
Pokaz pracy Aarona Ratajczyka

  •  \

    Photo credits - Philippe Gerlach

Kem Care zaprasza na pokaz nowej pracy Aarona Ratajczyka zatytułowanej „Bless This Place”.

W tej choreografii grupa wykonawców praktykuje sposoby przynależności i wspólnego tworzenia przestrzeni. „Bless This Place” organizuje i stwarza ramy dla wspólnotowości za pośrednictwem doświadczenia cielesnego. Poprzez wykorzystanie rozszerzonej choreografii oraz instalacji, performans manipuluje swoim bezpośrednim otoczeniem w przestrzeni i czasie, przekształcając je w nielinearną, queerową oś czasu bliskości.

Performerki - Ewa Dziarnowska, Josephine Findeisen, Garazi Valmaseda

Aaron Ratajczyk  (on / jego) - artysta i choreograf mieszkający w Berlinie. Ukończył Universität der Künste /HZT w Berlinie, zajmuje się performansem i instalacjami. Jego prace były pokazywane m.in. w Jacuzzi w Amsterdamie, Broken Dimanche Press w Berlinie, Narodowym Centrum Tańca w Bukareszcie, Veem House for Performance w Amsterdamie, KEM w Warszawie, Yvonne Lambert w Berlinie, FLAM podczas Arti et Amicitiae w Amsterdamie, w warszawskim Teatrze Studio i Import Projects w Berlinie. Prowadzi również warsztaty oparte na swojej własnej praktyce ruchu i badaniach artystycznych; warsztaty takie odbyły się w Performing Arts Forum w Saint Erme, Narodowym Centrum Tańca w Bukareszcie i CND w Paryżu. Od 2015 roku współprowadzi kuratorski projekt Plural Melts w Berlin. Artysta otrzymał stypendium Deutschlandstipendium UdK w Berlinie w 2015 i 2016 roku, DanceWEB Residency w Wiedniu w 2015 roku oraz DOMS Stiftung w Bazylei w 2014 roku.

Inne wydarzenia z tego cyklu: