Regulamin list mailingowych

Obowiązujący od 25 maja 2018 roku.

Regulamin określa zasady otrzymywania informacji w ramach list mailingowych Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, obejmujących newsletter Muzeum.
 

 1. Usługi świadczone są przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Pańskiej 3, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru Instytucji Kultury nr RIK 58/2005, NIP: 525-24-61-157, REGON:140187435
   
 2. Korzystanie z Usług jest dobrowolne i bezterminowe oraz nieodpłatne.
   
 3. W celu świadczenia Usług Muzeum pozyskuje od osób zainteresowanych (dalej: Użytkownicy) adresy e-mail.
   
 4. W ramach Usług, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres e-mail, wysyłane są z newslettera Muzeum – informacje o działaniach podejmowanych przez Muzeum w danym miesiącu. Informacje te, wysyłane są – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.
   
 5. Zamówienie Usług następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych:

  a. podanie adresu e-mail Użytkownika w odpowiednim formularzu zamieszczonym na stronie internetowej artmuseum.pl (listy newsletter) wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego regulaminu i na otrzymywanie na podany w formularzu adres e-mail informacji w ramach danej listy,

  b. kliknięcie na przycisk „Wyślij”,

  c. kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanym przez Muzeum mailu.|
   
 6. Kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację powoduje dodanie adresu e-mail Użytkownika do listy adresatów danej Usługi.
   
 7. Rezygnacja z danej Usługi możliwa jest poprzez kliknięcie w link rezygnacji w stopce mailingu lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: iod@artmuseum.pl.
   
 8. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych, modyfikacji i usunięcia danych dostępne są Polityce prywatności Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.