Osoby ze spektrum autyzmu

Ze strony internetowej można pobrać przewodnik, który pozwoli przygotować się do wizyty w Muzeum nad Wisłą (Przewodnik po Muzeum), przewodnik opisujący warsztaty dla dzieci (Przewodnik przed warsztatami w Muzeum) oraz oraz plan budynku Muzeum (Plan Muzeum nad Wisłą).

Z recepcji Muzeum nad Wisła można wypożyczyć słuchawki wyciszające na czas zwiedzania wystawy.

W każdy wtorek w godzinach 15.00-17.00 w Muzeum nad Wisłą obowiązują tzw. „ciche godziny”, podczas których nie są organizowane żadne wydarzenia publiczne ani oprowadzania dla grup, a prace emitujące głośne dźwięki oraz intensywne światło są wyłączone.

Na wystawach w Muzeum nad Wisłą (poza wystawą finałową konkursu Artystyczna Podróż Hestii) organizowane są warsztaty dostosowane do potrzeb osób dorosłych i dzieci z ASD. Warsztaty połączone są ze zwiedzaniem wystawy. Istnieje również możliwość zorganizowania dodatkowych oprowadzań i warsztatów dostosowanych do potrzeb osób z ASD dla grup zorganizowanych. Zgłoszenia można wysyłać na adres mailowy: muzeumdostepne@artmuseum.pl.

Po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby (z minimum z pięciodniowym wyprzedzeniem) istnieje możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb dziecka wszystkich warsztatów organizowanych w Muzeum. Zgłoszenia można wysyłać na adres mailowy: muzeumdostepne@artmuseum.pl.

Na stronie projektu Czytanie Obrazów dostępne są opisy wybranych prac z kolekcji Muzeum w tekście łatwym do czytania.