Maria Jarema. Wymyślić sztukę na nowo

Dziś wiem, że Jarema to najsilniejsza, najbardziej oryginalna postać, z jaką dotychczas się zetknęłam. Fighterka – mówi Agnieszka Dauksza, autorka rewelacyjnej biografii „Jaremianka”.

Kolejna przygotowana przez nią książka to krok dalej w odkrywaniu wspaniałej awangardowej artystki, bezkompromisowej zarówno w swoim stosunku do sztuki, jak i w poglądach politycznych i społecznych.

Tom składa się z trzech komplementarnych części. Pierwszą wypełniają pisma zebrane Marii Jaremy: o malarstwie, rzeźbie i architekturze światowej, procesie twórczym, społeczeństwie, polityce, statusie artystów i sytuacji kobiet. Głos Jaremianki jest mocny, stanowczy, ciekawie odnosi się do bieżących wydarzeń, rozważa tradycję i antycypuje tendencje współczesne. Druga część tomu to reprodukcje prac Jaremy – zarówno tych wysoko cenionych, jak i dotychczas nieznanych czy niepublikowanych, pochodzących z prywatnych kolekcji. Na część trzecią składają się współczesne analizy, interpretacje i komentarze – o drodze i twórczości artystki piszą m.in. Agnieszka Dauksza, Agnieszka Rejniak-Majewska, Wiktoria Kozioł, Jerzy Kronhold i Marek Świca.

„Zaangażowanie towarzyszące Jaremiance przez całe życie sprawia, że spuścizna obejmująca jej wypowiedzi jest bogata i zróżnicowana. Zawiera zarówno teksty programowe, jak i bardzo osobiste notatki, które redaktorka tomu pozyskała dzięki pracy z prywatnym archiwum artystki, zawierającym również nieznane rękopisy. Dzięki tej różnorodności otrzymujemy zniuansowany wizerunek Marii Jaremy. Z jednej strony postać radykalnej aktywistki, z drugiej prywatny portret myślącej kobiety, pełnej wahań i wątpliwości. […] Druga część tomu to zbiór esejów poświęconych sztuce Jaremy, które w sumie składają się na solidne dopełnienie wiedzy o życiu i działalności tej wybitnej, niezwykle interesującej osobowości twórczej. Publikacja wypowiedzi artystki i naukowe studia jej poświęcone należały się Jaremiance od dawna”.
z recenzji prof. dr hab. Marii Poprzęckiej

Książka wydana w koedycji wydawnictwa słowo/obraz terytoria i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, przy wsparciu finansowym Wydziału Polonistyki UJ oraz Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO, realizowanej przez Krakowskie Biuro Festiwalowe ze środków Gminy Miejskiej Kraków.


Bilety

..6CZW6  Kup bilet
..6CZW6  Kup bilet
..hPTh  Kup bilet