Mapa pomocniczka - instrukcja

  • Mapa pomocniczka - instrukcja

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza do odkrywania wystawy „Wiek półcienia” z mapą pomocniczką.


Mapa pomocniczka

Wystawa w 3D

Mapa pomocniczka powstała po to, by ułatwić poruszanie się w przestrzeni wystawy „Wiek półcienia. Sztuka w czasach planetarnej zmiany”. Na mapie zobaczymy podział wystawy na ,,strefy” tematyczne oraz propozycje pytań, które ułatwią samodzielny odbiór dzieł sztuki. Mapa ma pomóc w łatwiejszym odczytaniu znaczenia prac artystycznych oraz pobudzenie refleksji na tematy poruszane na wystawie.

Czemu stworzyliśmy mapkę?

Sytuacja epidemiczna wiosną 2020 roku uniemożliwiła przyjmowanie nam grup szkolnych na wystawie ,,Wiek półcienia”. Szukaliśmy w Dziale Edukacji najlepszych rozwiązań, aby udostępnić i przybliżyć wystawę różnym grupom odbiorców. Zastanawialiśmy się, jakie materiały edukacyjne można by zaprojektować i stworzyć dla młodzieży, żeby były użyteczne na wystawie, jeśli młodzi ludzie chcieliby ją zwiedzać indywidualnie.

Na wystawie ,,Wiek półcienia” podpisy prac zawierały informacje o artyście oraz tytuł danej pracy. Przed wejściem na wystawę umieszczony został krótki tekst kuratorski. Wystawie towarzyszyła obszerna gazeta ze wstępem kuratorskim oraz szczegółowymi opisami wszystkich prac. Mapa została pomyślana jako format pośredni między krótką i podstawową informacją dostępną w przestrzeni wystawy w postaci podpisów a bogatą w treść i obszerną w formie gazetą-przewodnikiem.

Dla kogo?

Początkowo myślałyśmy o młodzieży jako grupie docelowej, ale już podczas tworzenia mapy uznałyśmy, że będzie to materiał bardzo pomocny również dla dorosłych w każdym wieku. Ostatecznie postarałyśmy się tak sformułować pytania i dobrać poziom skomplikowania języka, aby mapa była dostępna dla możliwie szerokiej grupy odbiorców.

Jakie funkcje ma mapka?

orientacyjną, w przestrzeni i czasie, pomaga zaplanować wizytę, rozłożyć swoje siły. Mapa pozwala oszacować liczbę prac, ich zagęszczenie oraz wskazuje długość filmów wideo.
inspirującą, mapka zawiera szereg pytań otwartych, które zachęcają do samodzielnej interpretacji dzieł, a także, co ogromnie dla nas ważne, do pogłębionej refleksji na tematy związane z wątkami poruszanymi na wystawie.

Otwarte pytania

Pytania otwarte są dla nas - Działu Edukacji - bardzo ważnym narzędziem w pracy z publicznością (w szczególności tą najmłodszą). Dzięki nim traktujemy wystawę czy konkretne dzieła jako punkt wyjścia do rozmowy nie tylko na temat sztuki, ale również na tematy, które sztuka porusza. Chcemy w ten sposób uczyć postawy ciekawości wobec świata.
Podczas zajęć edukacyjnych pytania otwarte są naszym głównym źródłem wiedzy o zainteresowaniach uczniów/odbiorców, pozwalają nam przekładać ciężar lekcji na tematy szczególnie im bliskie.
Pytania zamknięte z kolei nakierowują na temat, który chcemy omówić, pomagają zinterpretować dzieło, odczytać przekaz artystek i artystów. W mapce skupiłyśmy się na pytaniach otwartych.

Forma mapki

Mapa była dostępna w wersji papierowej, wydrukowana do pobrania w recepcji Muzeum oraz dostępna w formacie PDF do pobrania (QR kod przy recpecji, mapa umieszczona na stronach artmuseum.pl oraz wiekpolcienia.artmusuem.pl)
W związku z ekologicznymi wątkami wystawy wersja papierowa była drukowana na bieżąco na papierze ekologicznym, czarno-biała. Osoby korzystające z wersji papierowej były zachęcane do pozostawienia jej w recepcji po zakończeniu zwiedzania, aby inne osoby mogły użyć tego samego egzemplarza. Pozwoliło to na zmniejszenie nakładu druku.
Aby możliwie maksymalnie zmniejszyć liczbę wydrukowanych egzemplarzy, założyłyśmy możliwość korzystania z mapy również w telefonie - została zaprojektowana tak, aby była czytelna i przyjazna w użytkowaniu również na niewielkim ekranie.

Użyteczność mapki teraz

Mapa pomocniczka, mimo zakończenia ekspozycji wystawy ,,Wiek półcienia” w Muzeum nad Wisłą, wciąż widnieje na stronach artmuseum.pl w dziale Publikacje oraz na wiekpolcienia.artmuseum.pl
Mapa może służyć jako pomoc do ,,zwiedzania” skanu 3D wystawy lub być samodzielnym materiałem-źródłem inspirujących pytań w temacie świadomości ekologicznej. Może pobudzać refleksję dotyczącą globalnego ocieplenia, zarządzania zjawiskami, których nie da się cofnąć, wątków wzajemnej solidarności i empatii. Myślimy, że z powodzeniem mogliby z niej korzystać również nauczyciele i nauczycielki klas licealnych.

Inspiracje dla instytucji

Mamy nadzieję, że mapka może być inspiracją dla innych muzeów i galerii do tworzenia materiałów edukacyjnych, animujących czy tłumaczących wystawę. Chcemy zachęcić do wychodzenia poza popularne formy materiałów do wystaw (takich, jak katalogi, karty pracy, mapy czysto informacyjne, ulotki).
My wyszłyśmy od potrzeb zwiedzających - dzięki informacjom od opiekunów wystawy i ochrony wiedzieliśmy, jakich informacji (w przestrzeni wystawy) brakuje niektórym zwiedzającym i spróbowałyśmy znaleźć coś, co nie będzie konkurować z gazetą czy katalogiem, ale będzie go uzupełniać czy rozszerzać.