ZBIGNIEW WARPECHOWSKI – DIALOG ZE ŚMIERCIĄ, 1976 (1-1/1)

OFERTA Galeria Labirynt, Lublin 1976

Miejsce – piwnica Labiryntu na Starym Mieście w Lublinie. Mam przygotowane: stół przykryty białym papierem, na którym narysowane są dwa przecinające się okręgi oznaczone literami „a”( a małe) i „A” (A duże). Mają one oznaczać dwie rzeczywistości. Naszą codzienną, „prawdziwą” rzeczywistość „a” oraz rzeczywistość transcendentalną, pośmiertną „A”. Po obydwu stronach stołu stoją szklanki, a w nich żywe rybki.

Czytaj więcej