Performans

Opis pochodzi ze strony Filmoteki Muzeum

Pokazywany m.in. we wrocławskiej Galerii Spojrzenia performans Piramida jest w swych założeniach bliski realizowanym równolegle Śnieniom. Czynność zasypiania i śnienia odbywa się tu jednak w szczególnym otoczeniu – wewnątrz modelu piramidy Cheopsa. Śnienie w piramidzie przybiera znamiona niezwykłości. Artystka doświadcza powtarzających się snów o charakterze prognostycznym i retrospektywnym. Wyraziste doświadczenia senne są według niej efektem szczególnego działania piramidy na organizm ludzki. Piramida jest „detektorem bądź generatorem energii nieświadomości, tkwiącej w nas jako rezultat wypartych ze świadomości doświadczeń gatunkowych”. Performans wpisuje się w prowadzone przez Natalię LL badania intuicyjnego poznania i wewnętrznej konstrukcji człowieka ujawnianej w procesie artystycznym.

Opis na podstawie: Natalia LL, Piramida. Sztuka jako doświadczenie wewnętrzne, w: Natalia LL – texty, Bielsko-Biała – Wrocław 2004.
 

(AK)