Performans

Opis pochodzi ze strony Filmoteki Muzeum

Paweł Kwiek w pracy wideo Linia kontynuuje swoje wcześniejsze filmowe eksperymenty dotyczące koncepcji Dokumentu Obiektywnego o Człowieku. Kwiek poprosił grupę osób, które przyszły na jego występ do galerii Znak w Łodzi, o narysowanie na kartce papieru linii w dowolnym kształcie. Linia ta stała się następnie partyturą, według której Kwiek filmował daną osobę. Podobnie jak w przypadku Dokumentu Obiektywnego o Człowieku (realizującego w znacznej mierze założenia Formy Otwartej Oskara Hansena), również tutaj Kwiek wykreował sytuację, w której to portretowana osoba sama tworzyła język, za pomocą którego była opisywana, a reżyser/operator wykonywał tylko jej polecenia. Wśród uczestniczących w zdarzeniu wykreowanym przez Kwieka możemy zobaczyć m.in. Urszulę Czartoryską, Ryszarda Waśko, Józefa Robakowskiego, Janusza Zagrodzkiego.

(ŁR)