Performans

Opis pochodzi ze strony Filmoteki Muzeum

Film towarzyszył realizacji cyklu Negative Book, powstałego na przełomie 2012 i 2013 roku, stanowiącego rodzaj gry artystki z medium fotografii, a w szczególności z odwracalnością relacji pomiędzy negatywem i pozytywem. Podobnie jak w niektórych poprzednich cyklach, Grzeszykowska przenicowuje tutaj fotografię, traktując ją jako materiał do edytowania tego, co widzialne.

Fotografie, przedstawiające zaaranżowane sceny z codziennego życia, portrety i zdjęcia z podróży, prezentowane są w negatywach, na których postać artystki widoczna jest zawsze w nienaturalnie jasnej, pozytywowej odsłonie. Zwykły wygląd negatywu został zaburzony poprzez element performatywny oraz malarski – własne ciało Grzeszykowska pokryła ciemną farbą.