Znamy nazwiska finalistów
tegorocznego konkursu Artystyczna Podróż Hestii

  • Znamy nazwiska finalistów

Znamy już finalistów 17. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Uznanie jury zyskały prace i postawy twórcze 25 młodych adeptów sztuki z całej Polski.

Zakończył się pierwszy etap konkursu. Etap drugi odbędzie się 25 czerwca br. w Muzeum nad Wisłą – filii Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie podczas wernisażu wystawy finałowej ogłoszone zostaną również nazwiska laureatów.

Jury konkursowe swoją decyzję podjęło po zapoznaniu się ze wszystkimi nadesłanymi propozycjami. Na tegoroczne zaproszenie do wejścia w pole sztuki odpowiedziało bowiem aż 395 młodych twórców z całego kraju. To studenci IV i V roku kierunków artystycznych prowadzonych na wszystkich polskich uczelniach.

Finaliści w pracach zgłoszonych do konkursu APH posługują się różnymi mediami i poruszają się w szerokim spektrum odniesień społecznych i artystycznych. W ten sposób stają się niejako reprezentantami poglądów, doświadczeń i postaw współczesnej młodej generacji. Tak rozumiany przegląd sztuki tworzonej przez najmłodsze pokolenie artystów stanowi właśnie kontekst wystawy finałowej w Muzeum nad Wisłą, której wernisaż odbędzie się 25 czerwca br. Wydarzeniu towarzyszy zawsze uroczyste ogłoszenie nazwisk laureatów konkursu.

Finaliści 17. edycji konkursu APH (w kolejności alfabetycznej): 

Bruno Althamer, Adelina Cimochowicz, Jakub Danilewicz, Przemysław Garczyński, Zuzanna Grochowska, Barbara Gryka, Marcin Janusz, Katarzyna Kalinowska, Hanna Kaszewska, Klaudia Krynicka, Zuzanna Kryńska, Joanna Kunert, Zuzanna Malinowska, Karolina Mądrzecka, Renata Motyka, Jan Możdżyński, Laura Ociepa, Maryna Sakowska, Mateusz Sarzyński, Jana Shostak, Joanna Tochman, Olga Tuz, Natalia Zalewska, Paulina Żmuda, Konrad Żukowski.

Konkurs Artystyczna Podróż Hestii, będąc naturalną częścią polskiego rynku sztuki, daje młodym twórcom realną przestrzeń do zaistnienia w jego szerokim obiegu. Przed finalistami 17. edycji konkursu APH stoi szansa miesięcznej podróży i rezydencji artystycznej w światowych centrach sztuki nowoczesnej - Nowym Jorku i Walencji. Ponadto, jeden z finalistów może otrzymać komercyjne zlecenie na artystyczną koncepcję raportu rocznego Grupy ERGO Hestia oraz nowe wyróżnienie przyznawane przez organizatora konkursu - Nagrodę Fundacji Artystyczna Podróż Hestii. Jest nią 6-miesięczne stypendium w wysokości 12 000 zł brutto na wykonanie projektu artystycznego o tematyce związanej z „podróżą”.

Mecenasem konkursu APH jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA a ugruntowana pozycja inicjatywy to zasługa wieloletnich partnerów instytucjonalnych, z którymi Fundacja APH współpracuje. Są to uczelnie artystyczne w całej Polsce, Politechnika w Walencji, Residency Unlimited w Nowym Jorku oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie odbywają się wystawy finalistów. 

Jury:

Piotr M. Śliwicki – przewodniczący jury, prezes Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA;
Nathalie Anglès - kuratorka i krytyczka sztuki, dyrektor Residency Unlimited w Nowym Jorku;
Sebastian Cichocki – kurator, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie;
Jarosław Fliciński – artysta;
Magdalena Kąkolewska - prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii;
dr Josep Santacreu - prezes hiszpańskiej Grupy DKV Seguros, od 2008 roku partner projektu Artystyczna Podróż Hestii;
Paweł Sosnowski - krytyk, kurator, Fundacja i Galeria Propaganda;
Michał Suchora - kurator, Galeria BWA Warszawa;
Bogna Świątkowska – prezes Fundacji Bęc Zmiana;
Agnieszka Tarasiuk – kuratorka, dyrektor Muzeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego - oddział Muzeum Narodowego w Warszawie.

Fundator:
Grupa ERGO Hestia

Organizator:
Fundacja Artystyczna Podróż Hestii

Partner:
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Patronat Honorowy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni:
Tygodnik POLITYKA, K MAG, TVP Kultura, Magazyn SZUM, Notes na 6 Tygodni, Contemporary Lynx, Artinfo.pl, Rynek i Sztuka, enter the ROOM, Warsawholic

www.artystycznapodrozhestii.pl

Zobacz także: