Wstęp na wystawy: 1 zł

  • Wstęp na wystawy: 1 zł
    Ilustracja: Piotr Chuchla

Od 1 stycznia 2018 roku wstęp na wystawy w Muzeum nad Wisłą kosztuje 1 zł. Równocześnie wprowadzone zostały bilety grupowe oraz lista osób uprawnionych do wstępu bezpłatnego.

Wszystkie wydarzenia towarzyszące wystawom organizowane przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zarówno w Muzeum nad Wisłą, jak i w Muzeum na Pańskiej 3 pozostają bezpłatne.

Cena biletu wstępu na wystawę:

• Normalny - 1 zł
• Grupowy od 8 do 15 osób - 5 zł
• Grupowy powyżej 15 osób - 10 zł

Wstęp bezpłatny na wystawy (po okazaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienia) przysługuje:

• uczniom, studentom, doktorantom (po 26 roku życia)
• emerytom, rencistom, inwalidom i osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami
• żołnierzom służby czynnej WP
• nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych działających w Polsce
• rodzicom lub opiekunom, którzy legitymują się Karta Dużej Rodziny
• kombatantom
• nauczycielom i przewodnikom PTTK – opiekunom grup młodzieży
• członkom Stowarzyszenia Historyków Sztuki
• członkom organizacji ICOM, ICOMOS, AICA i IKT
• członkom Towarzystwa Przyjaciół Muzeum, Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki w Łodzi
• pracownikom muzeów i państwowych galerii sztuki
• dzieciom do lat 7
• posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 z póz. zm)
• osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”
• uczniom i studentom posiadającym Kartę Dużej Rodziny
• posiadaczom Warsaw Pass
• dziennikarzom
• grupom zorganizowanym korzystającym z oferty edukacyjnej Muzeum

Zobacz także: