Studio Eksperymentalne Polskiego Radia
Zapytanie ofertowe

  • Studio Eksperymentalne Polskiego Radia

W związku z realizacją projektu „Oskar Hansen (1922-2005). Projekt badawczo-wystawienniczy poświęcony twórczości Hansena oraz trwania jego myśli w nauczaniu architektury i sztuk wizualnych w Polsce i Norwegii” Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zwraca się z prośbą o nadsyłanie ofert wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu badań eksperckich dotyczących wyposażenia i parametrów akustycznych Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia.


Badania będą prowadzone na podstawie umowy o dzieło i powinny zostać zrealizowane w ciągu 4 tygodni od dnia podpisania umowy, nie później niż do 31 lipca 2013 r. Oferty zawierające wycenę, opis proponowanych metod prowadzenia badań oraz CV prosimy nadsyłać do 26 czerwca 2013 r. na adres: aleksandra.kedziorek@artmuseum.pl

Kryterium oceny nadesłanych ofert będzie cena, dobór metod badawczych oraz doświadczenie w realizacji badań, w szczególności związanych z działalnością SEPR.


Projekt „Oskar Hansen (1922-2005). Projekt badawczo-wystawienniczy poświęcony twórczości Hansena oraz trwania jego myśli w nauczaniu architektury i sztuk wizualnych w Polsce i Norwegii” jest finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

 

Zobacz także: