Poznajmy się lepiej!
Badanie publiczności

  • Poznajmy się lepiej!

Od 2016 roku trzy warszawskie instytucje zajmujące się sztuką współczesną: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie prowadzą wspólne badanie publiczności.

Już po raz czwarty na odwiedzających instytucje czeka krótka ankieta prowadzona w ramach projektu „Poznajmy się lepiej!”. Celem badania jest poznanie publiczności, jej motywacji i opinii o prezentowanych wystawach. Ambicją badaczy jest zaprojektowanie wspólnych działań upowszechniających i promujących sztukę współczesną. Wyniki badań pomogą wskazać kierunki rozwoju instytucji, aby podążać za potrzebami publiczności.

Projekt jest wspólną inicjatywą pracowników CSW, MSN i Zachęty, którzy współpracują, aby dostosować swoje działania do zmieniających się oczekiwań społecznych.

Ankietę będzie można wypełnić w każdej z trzech instytucji, w specjalnie wyznaczonym miejscu usytuowanym w pobliżu przestrzeni wystawienniczych.

Zobacz także: