Poszukiwany, poszukiwana
Specjalista/Specjalistka ds. koordynacji projektów

  • Poszukiwany, poszukiwana
    Pracownia Henryka Stażewskiego i Edwarda Krasińskiego, fotografia z archiwum Eustachego Kossakowskiego, © Anka Ptaszkowska

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista/Specjalistka ds. koordynacji projektów

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

• poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznego finansowania projektów realizowanych przez Muzeum,
• przygotowywanie analiz o ogłaszanych nowych konkursach i projektach,
• pisanie wniosków projektowych oraz nadzorowanie przygotowywanej w Muzeum dokumentacji aplikacyjnej na poszczególne konkursy,
• koordynowanie bieżących projektów prowadzonych w Muzeum, w tym m.in.: udział w tworzeniu zespołów projektowych, monitorowanie przebiegu projektu wg przyjętego planu budżetu i harmonogramu, kontrola osiąganych wskaźników, ryzyka, ewaluacja i rozliczanie,
• udział w przygotowywaniu zamówień i umów projektowych wg przyjętych w Muzeum wzorców,
• ścisła współpraca z Działem Księgowym i zespołem projektowym w zakresie sporządzania dokumentacji dotyczącej realizowanych projektów i końcowego rozliczenia.

Jakie mamy oczekiwania?

• co najmniej wykształcenie wyższe,
• min. 3-letnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania grantów/projektów, w tym z zakresu kultury i sztuki,
• znajomość zasad dotyczących finansowania, rozliczania i kwalifikowalności wydatków w grantach finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
• wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz umiejętność syntetycznego formułowania myśli w mowie i w piśmie,
• umiejętność koordynowania pracy innych osób,
• zdolności analityczne, systematyczność i dokładność, kreatywność,
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
• atutem będzie doświadczenie przy projektach realizowanych z udziałem organizacji pozarządowych.

Co oferujemy w zamian?

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• pracę w dynamicznie rozwijającym się, twórczym i zaangażowanym zespole,
• możliwość wdrażania nowych pomysłów w ramach procedur działania Muzeum.

Na zgłoszenia czekamy do 17 listopada br. pod adresem: rekrutacja@artmuseum.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z kandydatkami i kandydatami, wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 z późn. zm.)”.

Zobacz także: