Poszukiwana, poszukiwany!
Kurator / Kuratorka programów edukacyjnych i upowszechniających

 • Poszukiwana, poszukiwany!
  Amsterdam. Fotografia z Archiwum Tadeusza Rolkego

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie poszukuje osoby do zespołu edukacyjnego - Użyj Muzeum na stanowisko: Główna Specjalistka/Główny Specjalista - Kurator/Kuratorka programów edukacyjnych i upowszechniających.

Muzeum oferuje szereg programów edukacyjnych, skierowanych do różnych grup wiekowych o różnym poziomie wiedzy na temat współczesnej kultury. Hasłem spinającym te działania jest „Użyj muzeum!”, przez co sugerujemy aktywną rolę publiczności, która jest nie tylko odbiorcą naszego programu, ale i jego aktywnym współtwórcą. 

Zakres obowiązków:

 • opracowywanie wybranych elementów programu Użyj Muzeum, w tym:
  - planowanie wraz z zespołem edukacyjnym zakresu działań,
  - przygotowanie całościowej koncepcji,
  - nadzór merytoryczny i wsparcie organizacyjne edukatorek i edukatorów współtworzących program,
  - przygotowywanie tekstów promocyjnych
  - współtworzenie założeń programowych i metodologicznych,
  - udział w ewaluacji i archiwizacji zrealizowanych programów.
 • prowadzenie szkoleń i spotkań roboczych dla edukatorek/ów i wolontariuszy/ek pracujących z publicznością Muzeum;
 • prowadzenie działań edukacyjnych i upowszechniających dla publiczności Muzeum (w wymiarze 12-20 godzin na miesiąc);
 • współpraca z Działem Programowym, Edukacji i Realizacji Wystaw, w tym w szczególności z zespołem kuratorskim w obszarze:
  - planowania działań edukacyjnych w relacji do programu wystaw, konferencji i wykładów
  - opracowywania materiałów edukacyjnych związanych z kolekcją i archiwami Muzeum.
 • udział w zewnętrznych projektach edukacyjnych towarzyszących programom i wystawom poza Muzeum.

Jakie mamy oczekiwania?

 • wykształcenie wyższe, co najmniej licencjat (preferowane studia humanistyczne);
 • wiedza merytoryczna z zakresu sztuki współczesnej;
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu działań i projektów edukacyjnych, animacyjnych lub artystycznych, ze wskazaniem konkretnych grup odbiorców do których były kierowane (w tym działania w obszarze kultury współczesnej i/ lub w obszarze udostępniania kultury grupom defaworyzowanym, z uwzględnieniem doświadczeń działań z dziećmi i młodzieżą);
 • udokumentowane doświadczenie w realizacji autorskich programów edukacyjnych;
 • mile widziane doświadczenie w koordynacji projektów kulturalnych i pracy w zespole w organizacji kultury;
 • kreatywne podejście do edukacji kulturalnej i budowania relacji z publicznością;
 • zorientowanie w programie organizacji kultury w Polsce;
 • umiejętność pracy w grupie i koordynacji pracy małego zespołu;
 • dobra organizacja pracy;
 • otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań;
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne, umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji. 

Co oferujemy w zamian?

 • pracę w dynamicznie rozwijającym się, twórczym i zaangażowanym zespole Muzeum;
 • współtworzenie programu tworzącej się instytucji kultury i założeń programowych Muzeum w przyszłej siedzibie na Placu Defilad;
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w wymiarze pełnego etatu;
 • przestrzeń do kreowania i realizacji własnych pomysłów i poszukiwania niestandardowych rozwiązań;
 • indywidualną ścieżkę rozwoju;
 • przyjazną atmosferę i ciekawe wyzwania.
   

CV (w formacie PDF) zawierające wskazanie kontaktów do przedstawicieli dwóch organizacji kultury, z którymi kandydat/ka współpracował/a w obszarze działań dla/ z publiczności/ą wraz z listem motywacyjnym (w formacie PDF) opisującym wybrane działania i doświadczenia związane z pracą oraz powód, dla którego chcielibyście dołączyć do naszego zespołu, prosimy przesyłać pod adres: rekrutacja@artmuseum.pl do dnia 27 stycznia 2019 r. W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny: KUR_EDU.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/kandydatami.

Dodatkowo prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO."

Zobacz także: