Nowe prace w kolekcji Muzeum
Zakupione w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Nowe prace w kolekcji Muzeum
    Maria Bartuszová, Bez tytułu, 1987

W 2017 roku w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Narodowe kolekcje sztuki współczesnej” do kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zakupiono 15 dzieł.

Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie rozbudowywana jest w dwóch obszarach: w relacji do historycznych tradycji artystycznych drugiej połowy XX wieku oraz do nowych tendencji artystycznych, właściwych dla sztuki naszych czasów. Zbiór ten służy kształtowaniu przestrzeni do dialogu, budowania znaczeń i analizy zjawisk zarówno z obszaru sztuki, jak i innych dyscyplin związanych z kulturą współczesną.

Zakup prac to uzupełnienie kolekcji Muzeum o ważne dzieła artystów polskich i zagranicznych, które zwracają uwagę na różne porządki artystyczne XX wieku oraz odzwierciedlają dynamiczny rozwój sztuki współczesnej, jej wrażliwość na nowe tematy, środki wyrazu i interdyscyplinarność.

Nowe prace w kolekcji Muzeum: