Nowe prace w kolekcji Muzeum
zakupione w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • Nowe prace w kolekcji Muzeum

  Șerban Savu, "Prometeusz", 2019

W 2020 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu „Narodowe kolekcje sztuki współczesnej” do kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zakupiono 13 dzieł.

Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie rozbudowywana jest w dwóch obszarach: w relacji do historycznych awangardowych tradycji artystycznych 2 poł. XX w. oraz do nowych tendencji artystycznych, właściwych dla sztuki naszych czasów i wpisujących się w debaty na temat współczesności. Zbiór ten służy kształtowaniu przestrzeni do dialogu, budowania znaczeń i analizy zjawisk zarówno z obszaru sztuki, jak i innych dyscyplin związanych z kulturą współczesną, przede wszystkim nauk społecznych.

W roku 2020 do kolekcji pozyskano dzieła następujących artystów:

 • Vlassis Caniaris
 • Edward Dwurnik
 • Dalton Gata
 • Lubaina Himid
 • Nikita Kadan
 • Wojciech Kucharczyk
 • Daniel Rycharski
 • Serban Savu
 • Ryszard Waśko

Wybór nowych prac do kolekcji wiąże się z edukacyjnym wymiarem działalności instytucji. Muzeum koncentruje się na budowaniu zbioru znaczących dzieł twórców sztuki współczesnej, który wyraża różnorodność mediów i artystycznych postaw. Tym samym obrazuje on dynamikę uczestnictwa artystów w życiu społecznym, obiegu informacji i rozwoju technologii naszych czasów. Jednym z głównych zadań towarzyszących budowie kolekcji jest naukowe opracowanie i wpisanie dziedzictwa wybitnych polskich twórców XX i XXI w. w międzynarodowy kanon.

Nowe prace w kolekcji Muzeum: