Nowe prace w kolekcji Muzeum
Zakupione w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kolekcje

  • Nowe prace w kolekcji Muzeum
    Karol Radziszewski, Kisieland, 2012, fot. dzięki uprzejmości Galerii BWA Warszawa

W 2016 roku w ramach Programu KOLEKCJE Priorytet Narodowe Zbiory Sztuki Współczesnej, zadanie pn. „Budowa kolekcji sztuki współczesnej”, do kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zakupiono 15 dzieł. Kwota dotacji wynosi 1625831,00 zł.

Zobacz także: