Wyniki - Nabór nauczycielek i nauczycieli do zespołu programowego
II Forum Edukacji Kulturalnej

  • Zdjęcie. Grupa nauczycielek pochyla się wspólnie nad stołem i przegląda różnego rodzaju notatki, materiały.

Forum Edukacji Kulturalnej umożliwia spotkanie i dialog osób działających w obszarze edukacji kulturalnej w szkołach, instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych w Warszawie.

W wyniku naboru do udziału w pracach grupy roboczej „II Forum Edukacji Kulturalnej” zdecydowaliśmy zaprosić do współpracy:

1) Kingę Stępień
2) Martynę Widawską
3) Tomasza Daszczuka
4) Annę Bajer. 

Lista rezerwowa:
1) Jolanta Sikorska

---------------

Jesteś nauczycielem lub nauczycielką w warszawskiej placówce wychowania pozaszkolnego i chciał(a)byś wziąć udział w pracach nad programem “II Forum Edukacji Kulturalnej”?

Zgłoś swój udział za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie: https://forms.gle/3GEjeEbMjqbgVfbz7

Zgłoszenia przyjmujemy do 29 listopada 2023.

Z nadesłanych zgłoszeń wybierzemy cztery osoby, które będą mogły poświęcić swój czas w proces przygotowań do Forum. Z wybranymi osobami skontaktujemy się do 1 grudnia 2023 r., by omówić szczegóły i zaprosić do dalszej współpracy. Za pracę nad programem “II Forum Edukacji Kulturalnej” Przewidujemy wynagrodzenie w wysokości 3000 zł brutto (umowa cywilnoprawna). Będziemy pracować w interdyscyplinarnym zespole złożonym urzędniczek, animatorek kultury, edukatorek muzealnych, metodyków związanych z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych.
 Ramowy harmonogram pracy nad programem II Forum Edukacji Kulturalnej:

6 grudnia 2023, godz. 15:00-16:30
Pierwsze spotkanie grupy roboczej
miejsce: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (ul. Pańska 3, Warszawa)

styczeń-czerwiec 2024
3 spotkania średnio po 2 godziny (termin dostosowany do możliwości wszystkich osób pracujących nad programem II Forum Edukacji Kulturalnej)

wrzesień-listopad 2024
3 spotkania średnio po 2 godziny (termin dostosowany do możliwości wszystkich osób pracujących nad programem II Forum Edukacji Kulturalnej)

grudzień 2024
spotkanie ewaluacyjne trwające ok. 2 godziny
 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest instytucją publiczną, która od 2005 r. kolekcjonuje dzieła sztuki oraz bada i upowszechnia materialne i niematerialne dziedzictwo kultury współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem sztuki polskiej XX i XXI wieku w kontekście międzynarodowym i lokalnym.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie wspólnie z Biurem Kultury oraz Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w 2024 roku planuje organizację “II Forum Edukacji Kulturalnej”.

Forum Edukacji Kulturalnej umożliwia spotkanie i dialog osób działających w obszarze edukacji kulturalnej w szkołach, instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych w Warszawie.

Masz do nas pytania?
Chętnie na nie odpowiemy i posłuchamy Twoich sugestii!
napisz: anna.lukawska-adamczyk@artmuseum.pl