Finaliści i finalistki 18. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii

  • Finaliści i finalistki 18. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii

Jury 18. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii wyłoniło 25 młodych adeptów sztuki z całej Polski, których prace wyraźnie odpowiadają na współczesną potrzebę autentyczności i aktualności.

Finaliści najnowszej odsłony konkursu APH posługują się w swoich pracach różnorodnymi mediami. Swoją uwagę koncentrują jednak nie tylko na tematach artystycznych – istotną częścią tegorocznej wystawy finałowej będą bowiem prace zaangażowane ideowo, pozwalające naświetlić najważniejsze, aktualne problemy w Polsce i na świecie.

Finaliści 18. edycji konkursu APH:

Maciej Gąbka, Karolina Gołębiowska, Barbara Gryka, Martyna Hadyńska, Xue Jiang, Karol Kobryń, Mateusz Kowalczyk, Joanna Krajewska, Aleksander Krzystyniak, Natalia Laskowska, Karolina Łukawska, Karolina Mądrzecka, Maryna Sakowska, Magdalena Sendek, Anna Shimomura, Jana Shostak, Aleksander Sovtysik, Oliwia Thomas, Jakub Tschierse, Wiktoria Walendzik, Kamila Winnicka, Justyna Wiśniowska, Marek Wodzisławski, Irena Zieniewicz, Konrad Żukowski.

Przed finalistami stoi teraz szansa na wygranie dwóch profesjonalnych rezydencji artystycznych w prężnych ośrodkach rezydencyjnych: Nowym Jorku i Wilnie. Ponadto, jeden z finalistów może otrzymać komercyjne zlecenie na artystyczną koncepcję raportu rocznego Grupy ERGO Hestia. 

Wystawa finałowa 18. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii odbędzie się 6-19 maja 2019 roku, w Muzeum nad Wisłą. Jej kulminacyjnym punktem będzie piątek 17 maja, kiedy to na Gali Finałowej poznamy laureatów konkursu.

To, co wyróżnia konkurs APH spośród wielu innych konkursów artystycznych, to skupienie uwagi oraz zainteresowanie się działaniami młodych twórców, którzy jeszcze nie opuścili murów uczelni. Istotną korzyścią dla uczestników jest także ocena pozaakademicka, jakiej poddane są ich prace. Finaliści i laureaci konkursu APH wybierani są bowiem w kilkuetapowym głosowaniu jury, w którego skład wchodzą uznane autorytety na polskiej scenie sztuki współczesnej.

SKŁAD JURY:

  • Piotr M. Śliwicki – przewodniczący jury, prezes Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA,
  • Nathalie Anglès - kuratorka i krytyczka sztuki, dyrektor Residency Unlimited w Nowym Jorku;,
  • Sebastian Cichocki – kurator, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie,
  • Jarosław Fliciński – artysta,
  • Magdalena Kąkolewska - prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii,
  • Paweł Sosnowski - krytyk, kurator, Fundacja i Galeria Propaganda,
  • Michał Suchora - kurator, Galeria BWA Warszawa,
  • Bogna Świątkowska – prezes Fundacji Bęc Zmiana,
  • Agnieszka Tarasiuk – kuratorka, dyrektor Muzeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego - oddział Muzeum Narodowego w Warszawie.

Mecenasem corocznego konkursu APH jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA. W rozwijaniu inicjatywy aktywny udział biorą największe instytucje kultury i uczelnie artystyczne w całej Polsce, a także wieloletni partnerzy Fundacji Artystyczna Podróż Hestii. W efekcie, przez kilkanaście lat trwania konkursu zrealizowano 28 rezydencji artystycznych w Nowym Jorku i Walencji, 47 wystaw indywidualnych oraz zbiorowych w całym kraju. Równolegle z konkursem rozwija się też niezwykła kolekcja, składająca się z ponad 50 dzieł. Ich uniwersalność na poziomie języka wypowiedzi, mediów czy podjętych przez młodych twórców tematów - pozwala spojrzeć szerzej na najważniejsze zjawiska artystyczne w ostatnich kilkunastu latach.

Zobacz także: