Aparaty dydaktyczne Oskara Hansena
przed Muzeum nad Wisłą

  • Aparaty dydaktyczne Oskara Hansena
    fot. Kuba Mozolewski

Przed Muzeum nad Wisłą stanęły kopie aparatów dydaktycznych architekta Oskara Hansena.

Wprawiając je w ruch, zarówno najmłodsi, jak i dorośli mogą wykonywać własne ćwiczenia kompozycyjne: kadrować swoją sylwetkę i krajobraz. Aparaty będą używane w programie edukacyjnym Muzeum oraz przy wydarzeniach organizowanych we współpracy z Wydziałem Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Zapraszamy najmłodszych do eksperymentowania z aparatami - w końcu 1 czerwca to ich dzień! 

Oryginały aparatów znajdują się w domu Zofii i Oskara Hansenów oraz w zbiorach Muzeum Akademii Sztuk Pięknych.

Zobacz także: