Kolekcja

  • Andrzej  Wróblewski, Muzeum, 1956

    fot. César Delgado Martín

Wróblewski przedstawia tytułowe Muzeum jako stół prosektoryjny otoczony zdezorientowaną publicznością, która obserwuje zgromadzone na nim ludzkie szczątki. Przedstawienie to może stanowić doskonałą metaforę kryzysu całościowej wizji świata, a w związku z tym również kryzysu muzealnictwa w tradycyjnym sensie. Można je rozumieć jako punkt wyjścia dla współczesnego muzeum, które mierzy się z rozpadem obrazu świata, a jego zadaniem jest nie tylko gromadzenie przedmiotów, ale łączenie ich w nowe całości i nadawanie im znaczenia poprzez proponowanie jakiejś wizji rzeczywistości. Gwasz Muzeum jest pierwszym darem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Pozostaje on w kolekcji dziełem szczególnym, bo mówiącym wprost o – i od – Muzeum. 

Rok powstania: 1956
Technika: gwasz na papierze
Wymiary: 30×41,8 cm

Sposób nabycia: darowizna
Forma własności: kolekcja
Źródło: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Nr księgi: MSN: 4300-1/2010
Data nabycia:
Źródło finansowania: Dotowane przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum

Zobacz także

Inne prace tego artysty